X hits on this document

540 views

0 shares

0 downloads

0 comments

121 / 145

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

Baze de date relaţional obiectuale

1.

Definire si utilizarea prin program a obiectelor Windows

2.

Proiectare BD relational obiectuală prin definire clase de obiecte utilizator

Limbajul SQL Oracle.  

3.

Creare si actualizare tabele, fisiere index. Comenzi SQL+

4.

Selectia informatiilor din tabelele BD. Selectii imbricate. Functii SQL

5.

Controlul accesului la BD. Useri, Role, drepturi de sistem si pe obiecte

6.

Utilizarea vederilor. Operatii de JOIN,Outer/Self Join. Variabile SQL+ Rapoarte.Setari

7.

Integritatea  BD  si accesul concurrent.Constrangeri. Transactii

Limbajul Oracle PL/SQL

8.

Structura bloc PL/SQL. Tipuri de date. Variabile.

Variabile si constante. Variabile de legatura. Functii PL/SQL

9.

Utilizare comenzi SQL in blocuri PL/SQL. Structura script SQL

Comenzi procedurale Structuri IF si LOOP tipuri TABLE şi RECORD

10.

Definire si utilizare CURSOR

11.

Definire si utilizare Proceduri si Functii

12.

Definire si utilizare TRIGGER. Tratarea Exceptiilor

13.

Utilizare Oracle Forms&Report Buider

D. BIBLIOGRAFIE  

1.

I.Jian, Proiectarea BD, curs în format electronic 2007

2.

T.Luer,s.a,PL/SQL, Sams Publishing 1999(Teora)

3.

Documentatie Oracle 10g, 2007,

http://www.oracle.com/pls/db10g/portal.portal_demo3?selected=1

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris (3 ore) Subiect teoretic + program aplicativ cu proceduri (laborator 50% din nota)

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

6.

Stanford University Computer Engineering&Science

http://infolab.stanford.edu/db_pages/classes.html

7.

California University Riverside- Computer Science major

Data:20.03.2007

      DIRECTOR DEPARTAMENT                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

          Prof. Dr. ing. Vladimir CREŢUprof.dr.ing.Ionel JIAN

Document info
Document views540
Page views540
Page last viewedTue Jan 24 09:22:15 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments