X hits on this document

522 views

0 shares

0 downloads

0 comments

122 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“CO-DESIGN HARDWARE/SOFTWARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 1

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Mihai Udrescu

Colaboratori: prep. ing. Alexandru Amaricăi

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul vizează transmiterea principiilor fundamentale de proiectare a aplicaţiilor embedded. Proiectarea acestora, spre dosebire de sistemele de calcul universale (foarte complexe), se poate desfăşura atât la nivel hardware cât şi software în acelaşi timp. Prin urmare, cursul tratează aspectele pe care acest proces de proiectare hardware/software le incumbă: modele de specificare a componentelor hardware şi software, interfeţe Hardware/Software cum sunt setul de instrucţii, calcul reconfigurabil, arhitecturi eterogene de calcul, System-on-Chip, seturi specifice de instrucţii, generare de cod şi compilare reorientabilă (retargetable), design la nivel de sistem  (partiţionare hardware-software şi explorarea spaţiului de design).

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: Sisteme complexe şi microprocesoare; Procesul de design al sistemelor embedded; Formalism pentru designul de sistem; Seturi de instrucţiuni: Limbaje de asamblare;Procesoarele ARM şi SHARC; Unităţi centrale de procesare (UCP): Programarea intrărilor şi ieşirilor; Mod supervizor, excepţii şi trap-uri; Coprocesoare; Sisteme de memorie; Consumul de putere la UCP; Exemplu de design; Platforma de calcul embedded: Magistrale UCP; Dispozitive de memorie; Dispozitive de intrare-ieşire; Interfaţarea componentelor; Proiecterea cu microprocesoare; Dezvoltarea şi depanarea; Testarea de fabricaţie; Designul şi analiza programelor: Tipare de proiectare pentru sistemele embedded; Modele şi programe; Asamblare şi linkeditare; Tehnici de compilare; Analiza şi optimizarea timpului de execuţie; Analiza şi optimizarea energiei, puterii şi a dimensiunii programului; Procese şi sisteme de operare: Multiple task-uri şi procese; Sisteme de operare;  Politici de scheduling; Comunicaţie interproces; Acceleratoare hardware: Designul acceleratoarelor; UCP-uri şi accelerare; Reţele: Arhitecturi distribuite; Reţele pentru sisteme embedded; Design bazat pe reţele; Tehnici pentru designul de sistem: Metodologii de design; Analiza cerinţelor; Specificaţii; Analiza de sistem şi designul arhitecturii; Asigurarea calităţii; Sisteme pe siliciu.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Activitatea practică (proiectul) se va desfăşura astfel: grupele de studenţi primesc o aplicaţie embedded comercială, documentată în mod corespunzător, urmărindu-se elaborarea unui studiu de caz si a implementării cu FPGA-uri sau pe platforme SHARC, respectiv ARM ca  tehnologie ţinta, astfel incat să fie puse în evidenţă avantajele şi scăderile ce reies din deciziile de design care au fost adoptate.

Cele mai importante teme de proiect sunt:

1.

Descrierea, simularea si prototipajul (cu FPGA) smart card-urilor

2.

Proiectarea, simularea si protatipajul (cu FPGA) controlului unui semafor inteligent

3.

Proiectarea şi  simularea  controlului unui semafor inteligent cu ARM Developer Suite

4.

Proiectarea, simularea si prototipajul unui co-procesor aritmetic

5.

Proiectarea si implementarea (cu FPGA) a unui dispozitiv de compresie de imagini, bazat pe geometrie fractală

6.

Proiectarea unui dispozitiv de compresie de imagini, bazat pe geometrie fractală, cu ARM Developer Suite

Document info
Document views522
Page views522
Page last viewedMon Jan 23 05:07:00 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments