X hits on this document

519 views

0 shares

0 downloads

0 comments

123 / 145

7.

Proiectarea unui ceas deşteptător pe o platformă FPGA

8.

Proiectarea unui ceas deşteptător cu ARM Developer Suite

9.

Implementarea unui dispozitiv robot telefonic pe o platformă SHARC DSP

D. BIBLIOGRAFIE  

1. Wayne Wolf. Computers as Components. Morgan Kaufmann Publishers, 2001.

2. Peter Marwedel. Embedded System Design, Kluwer Academic Publishers, 2003.

3. G. DeMicheli and M. Sami (eds.), Hardware/Software Codesign. NATO ASI Series E, Vol. 310, 1996

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Vor fi acordate doua note: o nota obţinută prin evaluarea proiectului de semestru şi o notă la examenul final. Ponderea acestor note in nota finala este de 50%  pentru cea de la examen si 50%  pentru evaluarea proiectelor. Examenul este oral şi constă în rezolvarea a două probleme practice de design. Condiţii necesare promovării: promovarea proiectului şi rezolvarea corectă a cel puţin uneia din problemele enunţate.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1. Princeton University
2. University of California, Berkeley

3. Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) Zurich

Data: 27.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. dr. ing. Vladimir CREŢU       Ş.l. dr. ing. Mihai UDRESCU-MILOSAV

Document info
Document views519
Page views519
Page last viewedMon Jan 23 02:23:04 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments