X hits on this document

473 views

0 shares

0 downloads

0 comments

125 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“CALCUL RECONFIGURABIL

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Lucian Prodan

Colaboratori: as. ing. Versavia Ancuşa, prep. ing. Alexandru Amaricăi, prep. ing. Oana Boncalo

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul se concentreaza asupra conceptelor, platformelor hardware si suportului software pentru calculul reconfigurabil (RC) utilizind circuite de tipul FPGA (field programmable gate arrays). Calculul reconfigurabil beneficiaza de avantajele programabilitatii FPGA-urilor in scopul operarii unor modificari arhitecturale interne pentru a implementa unitati functionale noi, orientate catre satisfacerea unor constringeri hardware de aplicatie. Cursul ofera familiarizarea cu medii CAD pentru configurarea FPGA-urilor (compilatoare, sinteza la nivel inalt si la nivel fizic), conceptele de baza ale calculului reconfigurabil si ale modurilor de operare (static si dinamic), exemple de arhitecturi si aplicatii existente si directii noi de cercetare.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Capitolul 1. Introducere in Calculul Reconfigurabil (CR)

1.1 Caracteristici ale CR. Motivatia si beneficiile CR

1.2. Tipuri de paralelism: binar, instructie, pipeline

1.3. Aspecte tehnologice ale reconfigurabilitatii hardware. Seria Xilinx4000 si Altera Stratix

1.4. Translatarea designului in hardware. Compilare si emulare. Sisteme integrate intr-un cip

Capitolul 2. Circuite reconfigurabile FPGA

2.1. Tipuri de FPGA-uri si caracteristici

2.2 Celule logice si interconectare. Cluster-e logice si tipuri de interconexiuni

2.3. Implementarea memoriilor in FPGA-uri. Exemple: Xilinx 4000, Altera Flex10K

2.4. Aspecte arhitecturale in implementarea interconexiunilor. Directional VS Bidirectional

2.5. FPGA Placement. Metrici de calitate pentru layout. Algoritmi de placement

2.6. FPGA Routing. Modelarea cu grafuri si identificarea cailor optime. Metrici de calitate pentru routing

Capitolul 3. Reconfigurabilitatea in sistemele de calcul

3.1. Procesor VS FPGA. Paralelism VS specializare.

3.2. Computatie SIMD VS computatie FPGA. Arhitecturi hibride. Dispozitive DPGA

3.3. Granularitatea in arhitecturi reconfigurabile

3.4. Programabilitatea interconexiunilor. Topologii multi-FPGA. Optimizari de topologie

3.5. Tipuri de sisteme reconfigurabile. Sinergia hardware-software. Aplicatii

3.6. Arhitectura Splash. Interconectarea platformelor Splash. Aplicatie: procesarea radar

3.7. Arhitecturi sistolice. Aplicatie: firewall de retea reconfigurabil, recodare video

3.8. Coprocesoare reconfigurabile

Capitolul 4. Tehnici de reconfigurare

4.1. Tipuri de reconfigurare. Reconfigurarea statica

4.2. Reconfigurare dinamica si suport hardware. Obtinerea tolerantei la defectare

4.3. Metode de compresie a informatiei de configurare. Clonarea configuratiei. Aplicatii: procesarea imaginilor

4.3. Unelte de nivel inalt pentru design FPGA. Compilatoare. Exemplu: arhitectura PipeRench

4.4 Codesign hardware-software

Document info
Document views473
Page views473
Page last viewedFri Jan 20 12:45:48 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments