X hits on this document

515 views

0 shares

0 downloads

0 comments

126 / 145

4.5. Tehnici low-power pentru FPGA-uri

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lucrarile de laborator urmaresc familiarizarea cu principalele tehnici si metode de obtinere a caracteriticii de toleranta la defecte cu ajutorul modelarii si simularii in VHDL. Stadiul lucrărilor de laborator este apreciat la sfirsitul lucrarii corespunzatoare, nota la laborator reprezentind media tuturor lucrarilor. Tematica lucrarilor de laborator este urmatoarea:

Familiarizarea cu mediile de lucru Xilinx WebPack si XSTools. Prezentarea generala a platformelor hardware bazate pe circuite CPLD si FPGA (4 ore)

Interfatarea FPGA-microcontroller. Gestionarea unei celule de afisaj (4 ore)

Citirea unui caracter de la tastatura si afisarea pe celula de afisare (2 ore)

Implementarea unui sumator paralel. Modelare/ simulare in VHDL si validare hardware (4 ore)

Implementarea unui inmultitor. Modelare/ simulare in VHDL si validare hardware (4 ore)

Implementarea unui calculator cu XS95108.  Modelare/ simulare in VHDL si validare hardware (4 ore)

Incarcarea unei imagini in SRAM si afisarea ei pe portul VGA existent (4 ore)

D. BIBLIOGRAFIE

1.  FPGA-based System Design, Wayne Wolf, Prentice Hall, 2004

2. Timothy J. Callahan, John R. Hauser, and John Wawrzynek. The Garp Architecture and C Compiler. IEEE Computer, April 2000.

3. Hauck, S. The Role of FPGAs in Reprogrammable Systems. Proceedings of the IEEE, Volume 86, Issue 4, Apr 1998 Page(s):615 - 638

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Cursul se incheie cu un examen scris la sfârşitul semestrului cu durata de 2 ore si care va trata un numar de subiecte pe baza celor tratate la curs (2-4 subiecte). În nota finală se iau în considerare activitatea la laborator (40%) şi nota la examenul scris (60%)..

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Carnegie Mellon University. 15-828/18-847 – Reconfigurable Computing

University of Massachusetts. ECE 697FF –  Reconfigurable Computing

University of California, Berkeley. CS294-7 – Reconfigurable Computing

Data:

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Document info
Document views515
Page views515
Page last viewedSun Jan 22 21:16:28 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments