X hits on this document

419 views

0 shares

0 downloads

0 comments

127 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“FIABILITATEA SISTEMELOR DE CALCUL”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Mihai Udrescu

Colaboratori: prep. ing. Oana Boncalo, prep. ing. Alexandru Amaricăi

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Acest curs introduce instrumentele analitice şi experimentale necesare procesului de evaluare a fiabilităţii şi disponibilităţii în sistemele de calcul. În acelaşi timp, sunt abordate principalele tehnici de optimizare a fiabilităţii şi a gradului de toleranţă la defectare. După frecventarea acestui curs, studentul va avea cunoştinţele necesare pentru evaluarea şi optimizarea fiabilităţii şi disponibilităţii unui sistem de calcul dat (hardware, software sau reţea de calculatoare). Ca o completare necesară a curiculei, această materie abordează exclusiv aspectele legate de dependabilitatea sistemelor de calcul.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Teoria fiabilităţii: Elemente de teoria probabilităţilor; Fiabilitate combinatorială; Modele de rată a defectării; Fiabilitatea sistemelor; Modele Markov de fiabilitate şi disponibilitate; Sisteme reparabile; Tehnici de codificare: Coduri de paritate; Coduri Hamming; Coduri pentru detectarea erorilor şi retransmisie; Coduri corectoare de erori burst; Coduri Reed-Solomon şi alte coduri; Redundanţa, rezerve şi reparaţii: Partiţionare; Redundanţă system vs. redundanţă pe componentă; Funcţii de fiabilitate; Redundanţă paralelă; Structuri r-din-n; Sisteme standby; Sisteme reparabile; Fiailitatea sistemelor RAID. Redundanţa N-modulară: Redundanţa triplă modulară; Redundanţa N-modulară; Votere; Redundanţa N-modulară cu reparare şi votere imperfecte; Disponibilitatea sistemelor N-modulare cu reparare şi votere imperfecte; Redundanţă la nivel de microcod; Tehnici avansate de votare; Fiabilitate software: Ciclul dezvoltării software; Modele de eroare software; Modele de fiabilitate software; Redundanţă software; Revenire şi recuperare; Fiabilitatea retelelor de calculatoare: Modelul de fiabilitate two-terminal; Rezistenţa node-pair; Fiabilitate all-terminal; Tehnici de design; Optimizarea de fiabilitate: Decompoziţie ierarhică şi partiţionare; Opimizarea la nivel de subsistem prin enumerare; Optimizarea sistemelor standby; Optimizarea prin algoritmi Greedy.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Constructia unui cadru pentru Injectia Simulata de Defecte (ISD), bazata pe Limbaje de Descriere Hardware (HDL);

Dezvoltarea unei campanii experimentale ISD, pentru un circuit aritmetic fara mecanisme de toleranta la defectare, descris in HDL;

Dezvoltarea unei campanii experimentale ISD, pentru un sistem cu procesor fara mecanisme de toleranta la defecte (descriere HDL, inspirata de masina DLX);

Campanie ISD pentru un circuit aritmetic tolerant la defectare;

Campanie ISD pentru un sistem cu procesor tolerant la defectare;

Măsurarea experimentală a gradului de optimizare a  fiabilitatii;

D. BIBLIOGRAFIE  

1.  Martin Shooman. Reliability of Computer Systems and Networks – Fault Tolerance Analysis and Design. Wiley Interscience, 2002.

2. Min Xie, Yuan-Shun Dai, Kim-Leng Poh. Computing System Reliability – Models and Analysis. Kluwer Academic Publishers, 2004.

Document info
Document views419
Page views419
Page last viewedMon Jan 16 22:26:46 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments