X hits on this document

453 views

0 shares

0 downloads

0 comments

129 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“SISTEME EXPERT”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: conf. dr. ing. Dan Pescaru

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina prezintă principalele metode de implementare a sistemelor expert, scoţând în evidenta domeniile de aplicabilitate, punctele forte şi neajunsurile fiecărei metode. Studenţii vor acumula cunoştinţe despre  metode bazate pe date statistice, metode bazate pe cunoştinţe, sisteme expert fuzzy, sisteme bazate pe procesare simbolică şi sisteme bazate pe reţele neuronale. Cursul va cultiva abilităţile studenţilor de a dezvolta sisteme expert complexe. Fiecare metodă este însoţită de exemple de implementare din diverse domenii. Domeniul profundat este cel al inteligenţei artificiale.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Cap 1.  Metode statistice de implementare a sistemelor expert: teorema lui Bayes, alternative, modelul logisti; Cap 2. Sisteme bazate pe procesare cunoştinţe: forward chaining, backward chaining, factori de certitudine; Cap. 3. Utilizarea teoriei fuzzy in sisteme expert: matematică fuzzy, reguli de inferenţă fuzzy, controlere fuzzy; Cap. 4. Utilizarea metodelor descriptive de prezentare a cunoştinţelor: blackboard, grafuri conceptuale; Cap. 5. Utilizarea modelului conceptual conexionist: perceptronul, reţele cu auto-organizare, reţele Hopfield, backpropagation, reţele Bayes, reţele Towell.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

1. Sistem expert Nash în medicină.

2. Sistem bazat pe teorema lui Bayes.

3. Sistem bazat pe Forward Chaining.

4. Sistem bazat pe Backward Chaining

5. Sistem cu factori de certitudine.

6. Controler fuzzy.

7. Grafuri conceptuale.

8. Sistem de clasificare cu perceptron.

9. Sistem expert bazat pe reţea multistrat Towell.

D. BIBLIOGRAFIE  

1. S. Russell, P. Norvig, Artificial Intelligence, a Modern Approach, SE, ISBN 0-13-080302-2, Prentice Hall, 2003

2. Simon Haykin, Neural Networks – a comprehensive foundation, SE, Macmillan Pub. Co, ISBN 0-13-273350-1, 1998

3. D. Waterman, A Guide to Expert Systems, Addison Wesley Pub. Co. , ISBN  0-201-08313-2, 1985

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Document info
Document views453
Page views453
Page last viewedThu Jan 19 07:36:31 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments