X hits on this document

544 views

0 shares

0 downloads

0 comments

13 / 145

“PRACTICĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 1

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Doru Todincă

Colaboratori: as. ing. Ciprian Chirilă

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

0

0

0

0

Colocviu

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studentilor cu procesele de productie, cu organizarea firmelor, dezvoltarea unor abilitati de lucru in echipa, aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul facultatii la o situatie concreta dintr-o firma..

B. SUBIECTELE CURSULUI

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. cunoasterea structurii (configuratii posibile pentru unitate centrala, memorie, periferice etc., setup) la sistemele de tip PC; 2.aprofundarea sistemelor de operare DOS si WINDOWS (lucrul cu comenzi si meniuri); 3. familiarizare cu programe utilitare si medii integrate (Norton Commander, Norton Utility, Norton Integrator, Dos Shell, Microsoft Office, programe antivirus, editoare de texte, editoare grafice, com­pilatoare etc.); 4. familiarizare cu pachete de programe dedicate unei activi­tati specifice locului de practica (proiectarea cablajelor, proiectarea si simularea sistemelor, proiectarea schemelor electronice, analiza semnalelor, conducerea prin calculator în : energetica, chimie, transporturi, constructii de masini, etc.).

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Colocviu de practica, oral

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.INSA Lyon, Franta

2. University of Ottawa, Canada

3.Carlton University, Canada

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Vladimir Cretus.l. dr. Ing. Doru Todinca

Document info
Document views544
Page views544
Page last viewedTue Jan 24 13:52:49 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments