X hits on this document

543 views

0 shares

0 downloads

0 comments

131 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“MANAGEMENTUL PROIECTELOR SOFTWARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Vladimir Creţu

Colaboratori: as. ing. Carmen Holotescu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul are drept obiectiv sa ofere absolventului programului de licenta cunostintele si abilitatile necesare unui manager de proiecte software. Este vorba despre metode, tehnologii si tehnici specifice de management in domeniul software. Absolventul cursului va fi in stare sa abordeze, sa planifice, sa organizeze, sa coordoneze si sa contoleze dezvoltarea unui proiect software de anvergura.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.

Introducere (obiective, terminologie, contractul de proiect, ciclul de dezvoltare,

tehnologii de dezvoltare, infrastructura de documente a unui proiect)

2.

Faza de Definire (analiza problemei, metode si tehnici pentru estimarea dimensiunii si a costurilor proiectelor software, redactarea Specificatiei Problemei, Planului Proiectului si a Criteriilor de Acceptare, organizarea generala a proiectului).

3.

Faza de Proiectare (redactarea Specificatiei de Proiectare, Manualului

Programatorului, revizuirea proiectului)

4.

Faza de Programare (organizarea resursei umane, structurarea echipelor, controlul

modificărilor, activităţi manageriale conexe)

5.

Faza Testare Sistem (redactarea Specificatiei de Testare, organizarea testarii,

controlul depanarii bug-urilor)

6.

Faza de Acceptare

7.

Faza de Instalare si Livrare

8.

Consideratii speciale (proiecte mari, proiecte atipice, factori de risc)

9.

Asigurarea controlului calitatii produselor software.

10.

Studiu de caz.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (proiect)

In cadrul proiectului se va realiza practic „Conceptia si  redactarea planului unui proiect software de anvergura medie cu o tematica data”. Studentii vor lucra in echipe formate din 4-6 membri si vor realiza proiectul in conditii cat mai apropiate de cele reale. In final echipele vor prezenta, vor  sustine, vor analiza si vor dezbate proiectele realizate intr-o sesiune de prezentari organizata in ultima saptamana.

D. BIBLIOGRAFIE

Document info
Document views543
Page views543
Page last viewedTue Jan 24 13:44:30 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments