X hits on this document

441 views

0 shares

0 downloads

0 comments

133 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

EVALUAREA PERFORMANŢELOR SISTEMELOR DE CALCUL

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ştefan Holban

Colaboratori: as. ing. Cosmin Cernăzanu

Număr de ore/săptămână/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Scopul cursului este acela de a pune la dispoziţie un set de tehnici pentru construirea de modele a sistemelor de calcul. Aceste tehnici includ o gama largă de metode: lanţuri Markov, şiruri de aşteptare, modele de simulare. Accentul este pus pe tehnicile de simulare a sistemelor de calcul cu reţele Petri. Se are în vedere abilitatea de construi un model a unui sistem de calcul, respectiv a unei reţele de calculatoare şi de a efectua experimente de simulare urmate de interpretarea rezultatelor..

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Concepte despre model, sistem, simulare

2. Elemente de statistică matematică utilizate în evaluarea performanţelor

3. Reţele de evaluare

4. Indici de performanţă

5. Modelarea sistemelor de calcul prin lanţuri Markov

6. Reprezentarea sistemelor de calcul în teoria şirurilor de aşteptare

7. Reprezentarea sistemelor de calcul prin reţele cu şiruri de aşteptare deschise

8. Reprezentarea sistemelor de calcul prin reţele cu şiruri de aşteptare închise

9. Experimente de simulare

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Concepte de bază în PetriNets. Simularea unui model simplu

2. Modele de tip reţea Petri netemporizată

3. Modelarea proprietăţilor comportamentale

4. Modele de tip reţea Petri temporizată

5. Experimente de simulare

D. BIBLIOGRAFIE  

2.

J. Banks, J. Carson, B. Nelson,  D. Nicol, Discrete-Event System Simulation, Prentice Hall International Series in Industrial and System Engineering 2004

2.     S. Lavenberg Computer Performance modeling handbook, Academic Press 1983

3.    Octavian Păstrăvanu, Mihaela Matcovschi, Cristian Mahulea Aplicaţii Ale Reţelelor Petri În Studierea

         Sistemelor Cu Evenimente Discrete, Editura Gh. ASACHI 2002

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen practic la sfârşitul semestrului. In nota finala se iau in considerare activitatea la laborator (50%).

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Bremen ,  Warsaw university- Petri Nets

Document info
Document views441
Page views441
Page last viewedWed Jan 18 08:37:56 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments