X hits on this document

548 views

0 shares

0 downloads

0 comments

135 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“SISTEME MOBILE ŞI APLICAŢII”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Marius Marcu

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina îşi propune să prezinte cunoştinţe legate de dezvoltarea aplicaţiilor mobile pentru sistemele alimentate la baterie: SmartPhone, PocketPC, laptop, etc. Cursurile disciplinei au ca obiective formarea studenţilor pentru cunoaşterea şi întelegerea particularităţilor legate de sistemele mobile, din punctual de vedere hardware, al sistemului de operare şi al aplicaţiilor în vederea dezvoltării de aplicaţii pentru aceste sisteme.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Introducere şi medii de dezvoltare.

2. Sisteme de operare mobile: Windows CE/Mobile, Embedded Linux

3. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile: Windows

4. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile: Symbian

5. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile: Embedded linux

6. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile: Java mobile

7. Managementul consumului: controlul bateriei, controlul puterii

8. Reţele de comunicaţii personale: PAN, Bluetooth, IrDA

9. Sisteme de poziţionare: GPS, LPS, WPS

10. Securitatea aplicaţiilor mobile

11. Aplicaţii mobile: ubiquitous computing

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Medii de dezvoltare aplicaţii mobile

2. Dezvoltarea aplicaţiilor Windows

3. Dezvoltarea aplicaţiilor Symbian

4. Dezvoltarea aplicaţiilor mobile linux

5. LPS

6. Bluetooth

7. IrDA

8. GPS

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. Ivo Salmre, Writing Mobile Code: Essential Software Engineering for Building Mobile Applications, Addison Wesley, 2005.

2. Leigh Edwards, Richard Barker, Developing Series 60 Applications: A Guide for Symbian OS C++ Developers, Addison Wesley, 2004.

3. Jonathan Knudsen, Sing Li, Beginning J2ME: From Novice to Professional, Apress, 2005.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Document info
Document views548
Page views548
Page last viewedTue Jan 24 20:19:14 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments