X hits on this document

483 views

0 shares

0 downloads

0 comments

137 / 145

SYLLABUS

pentru disciplina:

“CALITATE ŞI EVOLUŢIE SOFTWARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: conf. dr. ing. Radu Marinescu

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Obiectivul cursului îl reprezintă familiarizarea studentului cu tehnici moderne de evaluarea a calitatii unui sistem software, cu un accent deosebit asupra calităţii proiectării şi a implementării, şi cu o abordare detaliată a sistemelor software orientate pe obiecte. În cadrul cursului se vor prezenta fazele procesului de evoluţie a software-ului, iar in cadrul fiecărei faze vor fi detaliate activităţile şi instrumentele software ce pot fi folosite pentru automatizarea procesului.

B. SUBIECTELE CURSULUI

(1) Introducere: Problematica; Terminologie; Ciclul de viaţă al unui proces de optimizare a calităţii software-ului;  (2) Tehnici de Captare a Modelului (Reverse Engineering): Tehnici generale de captare şi înţelegere a modelului; Tehnici bazate pe vizualizare; Tehnici bazate pe metrici; Tehnici bazate pe refactorizare; Tehnici de extracţie a relaţiilor dintre clase şi metode (3) Principii şi Euristici de Proiectare Orientată pe Obiecte: Mecanismele cheie ale Programării Orientate pe Obiecte; Principiul Open-Closed (OCP); Principiul Liskov al Substituţiei (LSP). Design by Contract; 3.5 Euristici de Proiectare Derivate din OCP, DIP şi LSP; Legea lui Demeter;  (4)Detecţia Carenţelor de Proiectare: Carenţe de Proiectare. Definiţie şi Clasificare; Exemple de Carenţe de Proiectare; Infrastructura Analizei Automate a Codului (Metodologie; Meta-modelare; Instrumente Software); Procesul de Detecţie a Carenţelor de Proiectare (Metrici Software; Strategii de Detecţie); Beneficii şi Dezavantaje; (5) Modele de Calitate: Modele de Calitate Factor-Criteriu-Metrică; Modelul de Calitate Factor-Strategie; (6)Restructurată Programelor Dirijată de Factorii de Calitate: Conceptul de Refactorizare.; Restructurarea pentru Eliminarea Duplicării de Cod;Transformarea Structurilor Condiţionale în Apeluri Polimorfice; Introducerea de Tipare de Proiectare

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Pornind de la codul sursa si documentatia unei aplicatii orientate pe obiecte de dimensiuni medii se cere studentilor sa analizeze sistemul sub aspectul calitatii proiectarii si a codului si pe baza cunostintelor dobandite la curs, si folosindu-se de instrumente software adecvate sa detecteze principalele carente de proiectare si sa reproiecteze la nivel de principiu (si partial la nivel de detaliu, adica c modificarea efectiva a codului) sistemul.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

Document info
Document views483
Page views483
Page last viewedSat Jan 21 00:54:18 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments