X hits on this document

353 views

0 shares

0 downloads

0 comments

139 / 145

SYLLABUS

pentru disciplina:

“SISTEME MULTIMEDIA”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: conf. dr. ing. Mihai V. Micea

Colaboratori: as. ing. Răzvan Cioargă

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Scopul disciplinei este de a oferi studentilor un set comprehensiv de cunostinte privind principiile si tehnicile de baza utilizate in productiile multimedia. Se vor studia principalele medii de transmitere a informatiei (text, sunet, grafica si imagine, animatie si secvente video), precum si elementele de interactivitate si de design necesare prezentarilor multimedia profesionale. De asemenea, studentii vor dobandi abilitati privind utilizarea statiilor si a aplicatiilor specializate pentru productii multimedia.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: Ce este multimedia; Caracteristici si componente multimedia. Textul: Caracteristicile textului; Seturi si familii tipografice; Utilizarea textului in multimedia; Hipertextul. Sunetul: Elemente de acustica; Sisteme audio multimedia; Inregistrarea si editarea audio digitala. Imaginile si video: Imaginile digitale; Elemente de grafica; Animatia; Realizarea si utilizarea secventelor video. Interactivitatea: Principii; Interfete om-masina evoluate; Integrarea interactivitatii in productiile multimedia. Elemente de design:  Proximitatea; Simetria; Alinierea; Repetitia; Contrastul; Culoarea; Elemente grafice ajutatoare; Formatul. Stocarea informatiei multimedia: Suporturi de stocare a informatiei multimedia; Baze de date multimedia; Tehnici de indexare si cautare a informatiei multimedia. Procesarea informatiei multimedia: Tehnici de compresie audio si formate audio digitale; Compresia imaginilor si formate grafice; Procesarea si stocarea animatiilor; Tehnici de compresie si formate video digitale. Sisteme si aplicatii multimedia: Echipamente specializate pentru productie multimedia; Sisteme de operare multimedia; Aplicatii specializate de productie multimedia; Sisteme de prezentare. Elemente de protectia proprietatii intelectuale.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

6.

Text, hipertext: realizarea unor brosuri de prezentare pentru un anumit produs, la alegere; studiul stilului cel mai potrivit pentru produsul respectiv: font, dimensiune, culoare; alegerea textului pentru brosura de prezentare.

7.

Sunet: alegerea sau inregistrarea sunetelor corespunzatoare pentru prezentarea unui produs.

8.

Procesarea sunetelor gasite pentru a indeplini anumite criterii de dimensiune, calitate, etc.

9.

Imagini: alegerea sau inregistrarea imaginilor corespunzatoare pentru prezentarea unui produs.

10.

Procesarea imaginilor gasite pentru a indeplini anumite criterii de dimensiune, calitate, etc.

11.

Video: identificarea sau filmarea secventelor video potrivite pentru prezentarea unui produs.

12.

Procesarea fisierelor video gasite sau filmate, aranjarea lor secventiala, sincronizarea cu sunetul.

13.

Identificarea unui mediu de stocare corespunzator pentru prezentarea unui produs.

14.

Crearea unei aplicatii multimedia capabila sa integreze elementele media selectate pentru prezentarea produsului: posibilitatea afisarii de imagini, sunetele, filme, texte de prezentare.

15.

Realizarea si finalizarea produsului de prezentare multimedia care contine toate elementele descrise mai sus.

Document info
Document views353
Page views353
Page last viewedThu Dec 08 06:50:38 UTC 2016
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments