X hits on this document

442 views

0 shares

0 downloads

0 comments

141 / 145

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“LOGICA FUZZY SI APLICATII”

FACULTATEA  AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: conf. dr. Ing. Doru Todinca

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris / Distribuită

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Introducere in logica fuzzy, prezentarea multimilor fuzzy si a operatiilor cu multimi fuzzy.

Studiul inferentei fuzzy, studiul performantelor diverselor tipuri de circuite care implementeaza inferenta fuzzy.

Aplicatii ale logicii fuzzy in domeniile: calculatoare,  conducerea proceselor, comunicatii.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Multimi fuzzy: Operatii cu multimi fuzzy, logica fuzzy;

2. Principiul extensiei : Definirea principiului extensiei, multimi fuzzy de ordinul 2, multimi fuzzy de ordinul m;

3. Inferenta fuzzy:  Relatii fuzzy, variabile lingvistice , inferenta fuzzy;

4.Circuite digitale de inferenta fuzzy:  Fuzzificarea si defuzzificarea, performantele circuitelor de inferenta fuzzy;

5. Aplicatii ale inferentei fuzzy: Aplicatii in conducerea proceselor, aplicatii in siteme de calcul si de comunicatii;

6 .Notiuni de aritmetica fuzzy: Numere fuzzy, operatii cu numere fuzzy;

7. Circuite fuzzy: Bistabile fuzzy, procesoare artimetice fuzzy

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Modelarea si simularea unor circuite pentru inferenta fuzzy

2. Modelarea si simularea unor bistabile fuzzy

3. Modelarea si simularea unor procesoare aritmetice fuzzy

4. Studiul performantelor diverselor tipuri de circuite fuzzy

5. Utilizarea logicii fuzzy in aplicatii de conducerea proceselor

6. Utilizarea logicii fuzzy in aplicatii din domeniul calculatoarelor

7. Utilizarea logicii fuzzy in aplicatii din domeniul comunicatiilor

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

4.

H.-J. Zimmermann, ”Fuzzy set theory – and its applications”, Kluwer Academic Publishers, 1991

5.

M.J. Patyra and D.M. Mlynek (editors), ”Fuzzy Logic. Implementations and Applications”, Wiley Teubner, 1996

6.

R.-E. Precup, S. Preitl, ”Fuzzy Controllers”, Editura Orizonturi Universitare, Timisoara, 1999

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Document info
Document views442
Page views442
Page last viewedWed Jan 18 08:50:12 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments