X hits on this document

417 views

0 shares

0 downloads

0 comments

143 / 145

SYLLABUS

pentru disciplina:

“SISTEME TOLERANTE LA DEFECTE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Lucian Prodan

Colaboratori: as. ing. Versavia Ancuşa, prep. ing. Alexandru Amaricăi, prep. ing. Oana Boncalo

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1.5

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul se concentreaza asupra modelelor si metodelor utilizate in analiza si designul sistemelor tolerante la defecte si a sistemelor cu fiabilitate ridicata. Toleranta la defecte constituie un obiectiv primordial in implementarea sistemelor specializate pe aplicatii precum retelele de comunicatii si controlul zborului. Cursul urmareste familiarizarea cu conceptele de baza si state-of-the-art conexe analizei si designului sistemelor tolerante la defecte. Vor fi studiate sisteme tolerante la defecte existente, impreuna cu tehnicile aplicate. Aspecte practice ale tolerantei la defectare vor fi observate prin intermediul lucrarilor practice de laborator, a modelarilor si simularilor in VHDL.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Capitolul 1. Modelarea defectelor

1.1 Definitii: fault, error, failure

1.2. Evitarea defectelor VS tolerarea defectelor

1.3 Modele de blocare

1.4. Detectabilitate si redundanta

1.5. Echivalenta si localizarea defectelor

1.6. Dominanta

Capitolul 2. Generarea vectorilor stimul-test pentru scheme combinationale

2.1. Metoda activarii unei cai

2.2 Metoda Roth

2.3. Metoda Poage

2.4. Elaborarea experimentelor de testare pentru scheme secventiale

2.5. Design for testability

Capitolul 3. Analiza indicatorilor de fiabilitate, disponibilitate si mentenabilitate

3.1. Definitii

3.2. Fiabilitatea sistemelor serie, paralel si mixte

3.3. Disponibilitaea sistemelor de calcul

3.4. Mentenabilitatea sistemelor de calcul

3.5. Aplicatii

Capitolul 4. Toleranta la defectare

4.1. Tehnici de obtinere a redundantei software si hardware

4.2. Designul sistemelor tolerante la defecte

4.3. Injectia de erori

4.4 Sisteme tolerante la defecte. Studii de caz.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lucrarile de laborator urmaresc familiarizarea cu principalele tehnici si metode de obtinere a caracteriticii de toleranta la defecte cu ajutorul modelarii si simularii in VHDL. Stadiul lucrărilor de laborator este apreciat la sfirsitul lucrarii corespunzatoare, nota la laborator reprezentind media tuturor lucrarilor. Tematica lucrarilor de laborator este urmatoarea:

Analiza si sinteza unui sistem tolerant la defecte bazat pe vot majoritar. Modelare si simulare in VHDL (4 ore)

Detectia si tolerarea defectelor cu ajutorul codurilor. Modelarea si simularea schemelor de detectie si corectie a erorilor in VHDL (4 ore)

Document info
Document views417
Page views417
Page last viewedMon Jan 16 20:27:56 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments