X hits on this document

485 views

0 shares

0 downloads

0 comments

145 / 145

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PRACTICĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: IV

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Doru Todincă

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

0

0

0

0

Colocviu

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studentilor cu procesele de productie, cu organizarea firmelor, dezvoltarea unor abilitati de lucru in echipa, aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul facultatii la o situatie concreta dintr-o firma..

B. SUBIECTELE CURSULUI

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. se va realiza, în limbaj de asamblare, un program de test pentru o componenta a sistemului de calcul;  2. dosarul de practica va contine un rezumat al aspectelor enuntate la "obiective", precum si descrierea în detaliu a programului de test;  3. fisierul sursa al programului de test (bogat în comentarii) va fi adus pe o discheta/ un CD pentru a fi prezentat la sus­tinerea colocviului.

D. BIBLIOGRAFIE  

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Colocviu de practica, oral

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.INSA Lyon, Franta

2. University of Ottawa, Canada

3.Carlton University, Canada

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Vladimir Cretus.l. dr. Ing. Doru Todinca

Document info
Document views485
Page views485
Page last viewedSat Jan 21 03:20:24 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments