X hits on this document

455 views

0 shares

0 downloads

0 comments

15 / 145

pentru disciplina:

“MATEMATICI ASISTATE DE CALCULATOR”

FACULTATEA: AUTOMATICǍ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 2

Titularul cursului: conf. dr. Pavel Năslău

Colaboratori: lect. dr. Romeo Negrea

Numǎr de ore/sǎptǎmânǎ/Verificarea/Credite:       

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

1

0

Distribuită

4

A. ObiectivElE  CURSULUI

Înţelegerea şi utilizarea noţiunilor de integrale (generalizate, cu parametrii, curbilinii, de suprafaţǎ, transformǎri integrale) şi ecuaţii diferenţiale. Dezvoltarea deprinderilor de calcul simbolic şi numeric cu ajutorul calculatorului. Contribuţia procentualǎ a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţǎ este 1,8 % .

B.  SUBIECTELE CURSULUI

Complemente de calcul integral: Integrale generalizate, cu parametrii. Transformǎri integrale. Integrale curbilinii, Circulaţia , Formula lui Green, Integrale de suprafaţǎ, Flux, Formulele lui Stokes şi Gauss-Ostrogradski, Metode numerice de calcul al integralelor;

Ecuaţii diferenţiale: Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii diferenţiale de ordinul întâi, Ecuaţii diferenţiale de ordin superior, Rezolvarea simbolicǎ şi rezolvarea numericǎ (metode de tip Range-Kutta şi Adams) cu calculatorul a ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale.

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR

Seminar: Formarea deprinderilor de calcul simbolic a diferitelor tipuri de integrale şi a ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale.

Laborator: Rezolvarea cu MATLAB a integralelor şi a ecuaţiilor şi sistemelor de ecuaţii diferenţiale.

D.  BIBLIOGRAFIE :  

1. O.Lipovan, Analizǎ matematicǎ -  Calcul integral; Editura Politehnica, Timişoara, 2004;

2. O.Lipovan, C.Arieşanu, A.Aron, Analizǎ matematicǎ. Culegere de probleme; Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2002;

3. P.Nǎslǎu, R.Negrea, B.Cǎruntu, ş.a., Matematici asistate de calculator, Ed. Politehnica, Timişoara, 2004.

E.  PROCEDURA de evaluare

Examinare în scris. Durata 3 ore, un subiect teoretic, o problemǎ, 3 subiecte mixte: teorie şi o aplicaţie.

La seminar se susţine o lucrare de evaluare. La laborator se susţine o lucrare de evaluare. Ponderea activitǎţilor pe parcurs este 1/3.

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

Compatibilitatea internaţionalǎ: Imperial College London, Politechnica di Torino, T.U. – München.

Data: 14.09.2005

DIRECTOR  DEPARTAMENTTITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr. Octavian LIPOVAN Conf.dr. Pavel NǍSLǍU

UNIVERSITATEA  "POLITEHNICA"  DIN TIMIŞOARA

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICǍ

SYLLABUS

pentru disciplina:

Document info
Document views455
Page views455
Page last viewedThu Jan 19 13:43:05 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments