X hits on this document

432 views

0 shares

0 downloads

0 comments

18 / 145

Studiul câmpurilor electrice laplaceene

Studiul experimental al legii inducţiei electromagnetice. Relee electromagnetice şi traductoare.

D. BIBLIOGRAFIE

1  C. Şora, Bazele electrotehnicii, Ed. Didactică şi edagogică, Bucureşti, 1982

2  D. Radu, Analiza circuitelor electrice, Ed. Mirton, Timişoara, 1997

3  N. Boboevici, Electrotehnica. Câmpul electromagnetic, Lit. UPT, 1966

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examenul se susţine în  scris şi are durata de 2 ore. Constă din trei subiecte cu pondere egală, două fiind de tip aplicativ (probleme) şi unul teoretic. Examenul are ponderea 2/3  în nota finală, iar activitatea pe parcurs are ponderea 1/3.  

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

1.

Budapest University of Tehnology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

a.

Networks and Systems 1, 4 ore, sem.2

b.

Networks and Systems 2, 6 ore, sem.3

c.

Electromagnetics, 4 ore,  sem.4

2.

Arizona State University, Electrical Engineering (include Electronics and IT):

a.

MECE 201 - Electrical Networks I (Fall and Spring, 4 credite)

b.

MEEE 302- Electrical Networks II (Fall and Spring, 3 credite)

c.

MEEE 340- Electromagnetic Engineering I (Fields, Fall, 4 credite)

3.

  Imperial College London, Faculty of Engineering, Electrical and Electronic Engineering

a.

EE1- Analysis of Circuits (anul 1)

b.

E2.3.2 – Electromagnetic Fields (anul 2)

Data: 19.07.2005

     DIRECTOR/SEF DEPARTAMENT/CATEDRATITULAR DE DISCIPLINĂ

Prof.dr.ing. Dumitru Radu  Prof.dr.ing.Dumitru Radu

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

Document info
Document views432
Page views432
Page last viewedTue Jan 17 18:01:50 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments