X hits on this document

529 views

0 shares

0 downloads

0 comments

19 / 145

SYLLABUS

pentru disciplina:

“FUNDAMENTE DE INGINERIE ELECTRONICĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof.dr.ing. Sabin Ionel

Colaboratori: as. drd. ing. Marlene Dăneţi

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Se prezintă în mod pragmatic câteva tipuri de dispozitive electronice precum şi utilizarea acestora în circuite fundamentale ale electronicii analogice. La sfarsitul cursului, studentii trebuie sa poata intelege, prin calcul, experiment si/sau simulare, functionarea unor circuite electronice de baza si sa foloseasca astfel de circuite in aplicatii care presupun achizitionarea de semnale fizice, prelucrerea digitala a acestora si generarea unor semnale de comanda pentru echipamente controlate de calculator. Studentii vor fi astfel pregatiti sa conlucreze cu specialisti din alte domenii, in cadrul unor aplicatii multidisciplinare.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Diode semiconductoare (Diode redresoare, diode Zener, modele,  circuite de redresare, stabilizare şi limitare). Tranzistoare bipolare (Caracteristici, parametri, modele, etajul cu emitorul comun.Tranzistorul bipolar in regim de comutare). Tranzistoare cu efect de camp (Tranzistoare JFET, Caracteristici, tranzistoare MOSFET, Caracteristici. Amplificator cu MOSFET), Circuite fundamentale de amplificare (Repetorul pe emitor, etajul diferenţial, amplificatorul operaţional), Principiul reacţiei (Reactie pozitiva, reactie negativa, avantaje, exemplu),  Amplificatorul operaţional în aplicaţii (Etaje inversoare şi neinversoare, Amplificatorul diferenţial, Integratorul, Circuite de comparare), Generatoare de semnal (Generator de semnal sinusoidal cu retea Wien, generator de semnal rectangular),

Surse de alimentare (Surse de alimentare cu reglare continua, Surse de alimentare in comutatie, Surse de alimentare monolitice).

Obs. În cadrul cursului explicarea funcţionării diferitelor circuite este susţinută de prezentarea unor rezultate de simulare în PSPICE a respectivelor circuite. În cadrul laboratorului circuitele cele mai reprezentative sunt abordate din doua perspective:  experiment si simulare in PSPICE..

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator)

Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an)

1.  Circuite de redresare si filtrare a tensiunii

2.  Stabilizatorul parametric  de tensiune

3.  Amplificator cu tranzistor bipolar.

4. Aplicatii ale AO (Amplificator inversor, Convertor numeric-analogic)

5.  Aplicatii ale AO (Integratorul si circuite de comparare)

6. Generatoare  de semnal sinusoidal şi rectangular cu AO.

Document info
Document views529
Page views529
Page last viewedMon Jan 23 19:29:29 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments