X hits on this document

427 views

0 shares

0 downloads

0 comments

21 / 145

pentru disciplina:

”TEHNICI DE PROGRAMARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Horia Ciocârlie

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Completarea cunoştinţelor de programare dobândite la cursul de iniţiere în programare cu alte facilităţi ale limbajului C şi cu elemente de tehnici de programare specifice unui curs de programare avansată.

B.  SUBIECTELE CURSULUI

1.

Proiectarea şi dezvoltarea sistematică a programelor de mari dimensiuni

2.

Elemente de programare avansată în limbajul C

3.

Fişiere

4.

Recursivitatea în C

5.

Metode generale de proiectare a algoritmilor şi programelor

6.

Pointeri. Alocarea dinamică a memoriei

7.

Structuri de date dinamice

8.

Interfaţa sistemului de operare Unix

9.

Tipuri de date abstracte

10.

Tehnici de căutare şi sortare

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lucrări de laborator:

13.

Structuri de date avansate.

14.

Proiectarea şi dezvoltarea sistematică a programelor de mari dimensiuni.

15.

Pointeri – noţiuni avansate.

16.

Prelucrări de fişiere.

17.

Recursivitate.

18.

Aplicaţii ale metodei Greedy

19.

Algoritmi cu revenire (Backtracking)

20.

Liste simplu înlănţuite, operaţii specifice, metoda celor doi pointeri şi a fanionului

21.

Liste dublu înlănţuite, operaţii specifice

22.

Aplicaţii cu date abstracte

23.

Aplicaţii ale tehnicilor de sortare.

D. BIBLIOGRAFIE  

7.

Brian W. Kernighan, Denis Ritchie, Limbajul C, Ed. Teora, 2003

Document info
Document views427
Page views427
Page last viewedTue Jan 17 13:02:36 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments