X hits on this document

542 views

0 shares

0 downloads

0 comments

22 / 145

8.

Horia Ciocârlie, Tehnici fundamentale de programare, Ed. Orizonturi Universitare, 2002

9.

Dr. Kris Jamsa & Lars Klander, Totul despre C şi C++.  Manualul fundamental de programare în C şi C++, Ed. Teora, 2001

10.

Liviu Negrescu, Limbajele C şi C++  pentru începători, vol. I, Limbajul C, Ed. MicroInformatica, 1994

11.

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald R. Rivest, Introducere în algoritmi, Ed. Computer LIBRIS Agora, (MIT Press, 1990), http://libris.agora.ro/algoritmi.html

12.

Donald E. Knuth, Arta programării calculatoarelor (3 volume), Algoritmi fundamentali, Algoritmi seminumerici, Sortare şi căutare, Ed. Teora, 2000, (Addison Wesley, 1962), http://www.teora.ro

13.

Robert Sedgewick, Algorithms, Ed. Addison Wesley, 1983.

14.

V.Iorga, P.Chiriţă, C. Stratan, C.Opincaru, Programare în C/C++. Culegere de probleme, Ed. Niculescu, 2003

15.

Vladimir  Creţu, Structuri de date şi algoritmi, vol. I, Structuri de date fundamentale, Ed. Orizonturi Universitare, 2000

16.

Ioana Şora, Doru Todinca, Introducere în programarea calculatoarelor, Ed. Politehnica, 2004

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Modul de examinare este oral. Subiectul de examen constă în două probleme pe care studentul trebuie să le rezolve pe calculator. În nota finală activitatea de la laborator are o pondere de 30%.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Data: 1.03.2006

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr.ing. Vladimir CRETU       Prof.dr.ing. Horia CIOCARLIE

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

Document info
Document views542
Page views542
Page last viewedTue Jan 24 13:38:51 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments