X hits on this document

471 views

0 shares

0 downloads

0 comments

23 / 145

pentru disciplina:

“LOGICĂ DIGITALĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 2

Titularul cursului: as. ing. Adrian Mihăilescu

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

3

0

2

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Acest curs introduce elemente de algebră booleană şi studii de cunoaştere a structurilor logice combinaţionale şi secvenţiale şi permite studenţilor înţelegerea şi utilizarea metodelor de analiză, proiectare şi realizare a structurilor logice combinaţionale, secvenţiale şi al automatelor finite.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.Sisteme de numeratie si elemente de algebra Booleana.

  -   sisteme de numeratie, reprezentarea numerelor, conversii, leme si teoreme din algebra Booleana.

2. Metode de minimizare  a functiilor de comutatie

 -diagrame Veitch-Karnaugh,Quine-Mc Cluskey, consensuri repetate

3.Proiectarea si sinteza retelelor combinationale utilizind:

 -porti logice,multiplexoare,decodificatoare, arii logice programabile,memorii ROM

4. Studiul structurilor secventiale MEALY si MOORE

 - reprezentare prin grafuri si tabelul tranzitiilor

 -particulaitati a codificarilor starilor si reducerea nr. de stari utilizind metoda implicatiilor

5. Studiul circuitelor bistabile si utilizarea acestora la sinteza structurilor de tip numarator , sincrone si asicrone

 -bistabile R-S , D ,J-K ,T , numaratoare sincrone si asincrone ,registre de deplasare

6.Proiectarea si implementarea structurilor secventiale sincone, utilizind:

 - diagramele A S M  si elemente de memorie de tip bistabil pentru registru de stare

 - memorii R O M , aplicind metoda:

                  -adresarii arcelor de legatura

                  -adresarii perechilor de intrare stare

                  -adresarii cu format variabil

 -relatiile de transfer , cu stari complet decodificate  sau numarator reversibil ca registru de stare

7.Studiul Hazardului static si dinamic generat in cadrul structurilor combinationale si secventiale

  - aparitii ,metode de eliminarea hazardului  

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.Aplicarea lemelor si teoremelor din algebra booleana in simplificarea functiilor de comutatie

2 Utilizarea diagramelor VEITCH-KARNAUGH  la minimizarea functiilor de comutatie

3.Implementarea functiilor de comutatie utilizind porti logice:SI-NU,SI-SAU-NU

4.Proiectarea si realizarea retelelor combinationale cu iesiri multiple :multiplexoare ,

       demultiplexoare,codificatoare,decodificatoare,convertoare de cod utilizind

        porti logice

5.Sinteza functiilor de comutatie cu multiplexoare si decodificatoare

6. Programarea memoriilor ROM si Ariilor Logice programabile

7.Utilizarea memoriilor ROM si a Ariilor Logice progrmabile la realizarea functiilor combinationale

8.Conversia automatelor MEALY in MOORE si MOORE in MEALY

9.Studiul functionarii bistabilelor R-S,D,J-K,T

Document info
Document views471
Page views471
Page last viewedFri Jan 20 12:25:18 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments