X hits on this document

531 views

0 shares

0 downloads

0 comments

24 / 145

10.Proiectarea si realizarea numaratoarelor asincrone cu bistabile T

11. Realizarea numaratoarelor sincrone ,utilizind bistabile sincrone

12. Implementarea cu bistabile a registrelor de deplasare

13.Implementarea automatelor secventiale sincrone ,utilizind diagramele ASM cu

          Bistabile D,J-K, ca registru de stare

14.Utilizarea memoriilor ROM la sinteza automatelor secventiale sincrone

D. BIBLIOGRAFIE

1.  Herbert Taub - Digital circuits and microprocessors

2. John F.Wakerly - Digital design principles and practices

3. Edward A.Feigenbaum - Switching and finite automata theory

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris, activitatea pe parcurs (laborator, participare curs) având pondere de 1/3 din nota finală.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.  University of Ottawa, Faculty of Engineering

2. Linköping Institute of Technology

3. U. C. Berkeley

Data: 21.06.2005

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. dr. ing. Vladimir CRETUAdrian MIHAILESCU

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

Document info
Document views531
Page views531
Page last viewedMon Jan 23 23:22:41 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments