X hits on this document

541 views

0 shares

0 downloads

0 comments

25 / 145

pentru disciplina:

“PRACTICĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Doru Todincă

Colaboratori: as. ing. Călin Jebelean

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

0

0

0

0

Colocviu

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studentilor cu procesele de productie, cu organizarea firmelor, dezvoltarea unor abilitati de lucru in echipa, aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul facultatii la o situatie concreta dintr-o firma..

B. SUBIECTELE CURSULUI

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. se va studia, în detaliu, una din problemele cu care se ocupa unitatea si se va realiza un program (în limbajul Pascal, sau alt limbaj de nivel înalt) pentru aceasta problema, punându-se accent pe interfata cu utilizatorul (ferestre, meniuri, help etc.); 2. în dosarul de practica se vor descrie : problema studiata, varianta clasica de rezolvare (eventual descrierea programelor existente), cerintele generale ale programului, metoda de rezolvare aleasa pentru program si observatii (facilitati, lipsuri, grad de eficienta, etc.); 3. fisierul sursa al programului împreuna cu un set de date de test vor fi aduse pe o discheta/CD pentru a fi prezentate la sus­tinerea colocviului.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Colocviu de practica, oral

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.INSA Lyon, Franta

2. University of Ottawa, Canada

3.Carlton University, Canada

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Vladimir Cretus.l. dr. Ing. Doru Todinca

Document info
Document views541
Page views541
Page last viewedTue Jan 24 09:32:51 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments