X hits on this document

530 views

0 shares

0 downloads

0 comments

27 / 145

SYLLABUS

pentru disciplina:

“FUNDAMENTE DE INGINERIE MECANICĂ ŞI ROBOTICĂ”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Liviu Bereteu

Colaboratori: Lucian Rusu, Cosmina Vigaru

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Evaluare

Credite

2

0

1

0

Distribuită

3

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Principalul obiectiv al disciplinei este de a familiariza studenţii cu principiile ingineriei mecanice legând conţinutul acesteia de cunoştinţele achiziţionate la liceu. Se vor prezenta principiile mecanicii, analizând tipurile de mişcări de bază şi corelaţiile dintre ele atât din punct de vedere cinematic cât şi dinamic. Studiul de bază al dinamicii sistemelor de corpuri va fi extins şi la roboţi, ca sisteme particulare de corpur.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Capitolul 1. Cinematica ………………………8 ore

a.

Cinematica punctului material

b.

Mişcarea generala a solidului rigid

c.

Mişcări particulare ale solidului rigid: translaţia şi rotaţia cu axă fixă

d.

Modelarea cinematică a roboţilor

Capitolul 2.  Statica........................................    8 ore

Reducerea sistemelor de forţe

Legăturile corpului rigid

Echilibrul corpurilor şi sistemelor de corpuri

Capitolul 3.  Dinamica  ...............................     12 ore

3.1. Mărimi fundamentale în dinamică

3.2. Teoremele generale ale dinamicii

3.3. Principii de mecanică analitică

3.4. Dinamica sistemelor complexe de tip robot

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Laborator

1

Mişcarea de translaţie şi rotaţie cu axă fixă.......................................................................2 ore

2

Modelul cinematic al unui robot........................................................................................2 ore

3

Reducerea sistemelor de forţe............................................................................................2 ore

4

Centre de greutate şi momente de inerţie...........................................................................2 ore

5

Dinamica punctului............................................................................................................2 ore

6

Dinamica rigidului în rotaţie cu axă fixă...........................................................................2 ore

7

Torsorii din cuplele unui robot..........................................................................................2 ore

Document info
Document views530
Page views530
Page last viewedMon Jan 23 21:02:43 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments