X hits on this document

488 views

0 shares

0 downloads

0 comments

29 / 145

pentru disciplina:

“STRUCTURI DE DATE ŞI ALGORITMI”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Vladimir-Ioan Creţu

Colaboratori: as. ing. Ciprian-Bogdan Chirilă, as. ing. Călin Jebelean, as. ing. Răzvan Cioargă

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina isi propune să prezinte structurile de date ca si tipuri de date abstracte in strânsă interdependenta cu algoritmii care implementeaza operaţiile specifice definite pe aceste tipuri. Nesesită ca şi prerequisite cunoştinţe aprofundate de programare de preferinţă în limbajul C. Are un important rol formativ fiind una dintre disciplinele fundamentale ale domeniului

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.Introducere:1.1. Generalitatii,1.2. Tipuri de date,1.3. Tipuri de date fundamentale, 1.4. Tipuri de date structurate

2. Notiuni despre algoritmi: 2.1. Notiunea de algoritm, 2.2. Analiza algoritmilor, 2.3. Notatii asimptotice, 2.4. Aprecierea timpului de executie al algoritmilor, 2.5. Profilul unui algoritm

3. Tehnici de sortare: 3.1. Sortarea tablourilor, 3.2. Sortarea fisierelor secventiale

4. Siruri: 4.1, Tipul de date abstract sir, 4.2. Implementarea TDA sir, 4.3. Tehnici de cautare în siruri

5. Algoritmi recursivi: 5.1. Notiuni introductive, 5.2. Utilizarea recursivitatii, 5.3. Exemple de algoritmi recursive, 5.4. Algoritmi backtracking, Tehnici de proiectare a algoritmilor recursive, 5.5. Structuri de date recursive

6. Liste: 6.1. Structura de date lista, 6.2. Tipul de date abstract lista, 6.3. Tehnici de implementare a listelor, 6.4. Aplicatii ale listelor înlanþuite, 6.5. Structuri derivate din liste: liste speciale, stive ,cozi, 6.6. Structura de date multilistã, 6.7. Liste generalizate, 6.8. Asocierea memoriei (mapping)

7. Structura de date tabelã: 7.1. Tipul de date abstract tabelã, 7.2. Tehnici de implementare a tabelelor, 7.3. Implementarea tabelelor prin tehnica dispersiei

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1.

Evaluarea performantelor algoritmilor.

2.

Structuri de date fundamentale.

3.

Tehnici de sortare a tablourilor 1

4.

Tehnici de sortare a tablourilor 2

5.

Sortarea fisierelor secventiale.

6.

TDA sir.

7.

Algoritmi recursivi. 1

8.

Algoritmi recursivi  2

9.

TDA lista.

10.

Structuri derivate din structura lista 1

11.

Structuri derivate din structura lista 2

12.

TDA tabela

D. BIBLIOGRAFIE  

1. V.Cretu: "Structuri de date algoritmi. Structuri de date fundamentale" Vol.1, Editura "Orizonturi Universitare" Timisoara, 2000.

2. A.V.Aho, J.H.Hopcroft, J.D.Ullman: "Data Structures and Algorithms", Addison Wesley Publishing Company, 1985

Document info
Document views488
Page views488
Page last viewedSat Jan 21 14:14:52 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments