X hits on this document

504 views

0 shares

0 downloads

0 comments

3 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICǍ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: I

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. Octavian Lipovan

Colaboratori: as. drd. Ciprian Hedrea

Numǎr de ore/sǎptǎmânǎ/Verificarea/Credite:

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

2

0

0

Examen scris

5

A. ObiectivElE  CURSULUI

Formarea abilitǎtilor de a cuprinde elementele fundamentale ale unui raţionament, de a face o clasificare între diferite niveluri de abstracţie, de a da continuitate atenţiei şi legǎturǎ ideilor. Însuşirea noţiunilor de convergenţǎ, limitǎ, serie, continuitate, derivatǎ parţialǎ, diferenţiabilitate, dezvoltare Taylor, extrem local, integrabilitate (în sens Riemann) cu particularizǎri date de dimensiunea spaţiului ( 3). Dezvoltarea deprinderilor de calcul, a capacitǎţii de a utiliza eficient bibliografia de specialitate. Contribuţia procentualǎ a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţǎ ale domeniului specializǎrii este de 1,8 % .

B. SUBIECTELE CURSULUI

Spaţii metrice. Spaţiul aritmetic p: Definiţii. Proprietǎţi. Exemple.

Şiruri şi serii în spaţiul p: Definiţii. Calculul. Principiul contracţiei.

Limitele şi continuitatea funcţiilor vectoriale: Definiţii. Proprietǎţi. Exemple.

Şiruri şi serii de funcţii: Formula lui Taylor pentru funcţii de o variabilǎ. Dezvoltǎri limitate. Serii de puteri.

Calculul diferenţial al funcţiilor vectoriale: Derivate parţiale. Jacobieni. Diferenţiale. Funcţii omogene. Formula lui

            Taylor. Probleme de extrem. Transformǎri regulate. Schimbǎri de variabile.

Calculul integral al funcţiilor vectoriale: Integrale duble. Integrale triple. Schimbǎri de variabile.

C. SUBIECTELE APLICAŢIILOR (seminar)

Determinarea naturii şi sumei seriilor numerice şi de funcţii. Calculul limitelor funcţiilor vectoriale. Dezvoltǎri în serii de puteri. Calculul derivatelor. Determinarea extremelor funcţiilor reale. Schimbǎri de variabile. Calculul integralelor duble şi triple.

D. BIBLIOGRAFIE :

1. O.Lipovan, Analizǎ matematicǎ -  Calcul diferenţial; Editura Politehnica, Timişoara; 2004;

2. O.Lipovan, Analizǎ matematicǎ – Calcul integral; Editura Politehnica, Timişoara; 2004;

3. O.Lipovan, C.Hedrea, Analizǎ matematicǎ – Calcul diferenţial. Îndrumǎtor de seminar, Editura Politehnica,

          Timişoara, 2004;

3. O.Lipovan, C.Arieşanu, A.Aron, L.Brǎescu, Analizǎ matematicǎ, Calcul integral, Teoria câmpurilor şi Analizǎ

          complexǎ – Culegere de probleme; Editura Orizonturi Universitare, Timişoara; 2002.

E. PROCEDURA de evaluare

Examinare în scris. Durata 3 ore. Un subiect teoretic şi 3 probleme cu câte 2  întrebǎri independente. Ponderea examenului este 2/3 din nota finalǎ. La seminar se susţin 3 lucrǎri de evaluare a cunoştinţelor aplicative. Ponderea activitǎţii pe parcurs este 1/3 .

F. COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALǍ

Discipline compatibile funcţioneazǎ în toate universitǎţile de prestigiu din strǎinǎtate printre care amintim: Imperial College London, Université Libre de Bruxelles, Politecnica di Torino, École Polytechnique Féderale de Lousane, T.U. – München .

Data: 30.06.2005

DIRECTOR  DEPARTAMENTTITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof.dr. Octavian LIPOVAN Prof.dr. Octavian LIPOVAN

UNIVERSITATEA  "POLITEHNICA"  DIN TIMIŞOARA

DEPARTAMENTUL DE MATEMATICǍ

SYLLABUS

pentru disciplina:

“ALGEBRǍ ŞI GEOMETRIE”

Document info
Document views504
Page views504
Page last viewedSun Jan 22 06:23:10 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments