X hits on this document

451 views

0 shares

0 downloads

0 comments

31 / 145

“PROGRAMAREA ORIENTATĂ PE OBIECTE

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ioan Jurca

Colaboratori: as. ing. Cristina Marinescu, as. ing. Petru Mihancea

Numar de ore/saptamana/Examen/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examen

Credite

2.5

0

2

0

Examen scris

4

A. OBIECTIVEle cursului

Cursul prezinta principalele concepte si tehnici ale programarii orientate pe obiecte, folosind pentru ilustrare limbajul Java. La sfarsitul semestrului studentii trebuie sa poata concepe si scrie programe de complexitate medie conform paradigmei obiectuale.

B. CONTINUTUL CURSULUI

Introducere: Paradigme de programare. Principalele caracteristici ale orientarii obiectuale. Dezvoltarea istorica a orientarii obiectuale. Clase si obiecte: Elementele componente ale unei clase; modificatori; crearea obiectelor; mostenire si polimorfism.; interfete; clase si intrerfete incuibate; exceptii si asertiuni. Modularizarea programelor: pachete stabdard, pachete create de programatori.  Cadrul colectiilor: iteratori, multimi, liste, corespondente. Programare concurenta in Java: modelul firelor de executie, crearea si activarea firelor, sincronizarea, cadrul extins pentru concurenta. Interfete grafice: argĥitectura MVC, componente grafice, tratarea evenimentelor, exemple de aplicati.

C. CONTINUTUL APLICATIILOR (laborator)

Studentii vor dezvolta individual si vor testa programe care  utilizeaza concepte prezentate in fiecare capitol al cursului

D. BIBLIOGRAFIE

1.

Ioan Jurca; Programarea orientata pe obiecte. Limbajul Java, Editura de Vest ,2005

2.

K. Arnold, J. Gosling, D. Holmes: The Java Programming Language, ed. 4, Addison Wesley, 2005

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris , 3 ore,bazat pe aplicarea conceptelor prezentate la curs, pentru a rezolva probleme simple. Examenul  contribuie cu  2/3 in nota  finala, restul de 1/3 fiind contributia notei la  laborator.

Data:  19 ianuarie 2006

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. dr. ing. Vladimir CRETU           Prof. dr. ing. Ioan JURCA

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

Document info
Document views451
Page views451
Page last viewedThu Jan 19 04:45:23 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments