X hits on this document

502 views

0 shares

0 downloads

0 comments

32 / 145

“PRINCIPII, TEHNICI ŞI DISPOZITIVE DE MĂSURARE”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Alimpie Ignea

Colaboratori:

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

1

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Introducere în tehnica măsurărilor şi metrologie, prezentarea principalelor metode şi principii de măsurare în domeniul electric, a blocurilor specifice instrumentaţiei electronice, măsurarea electrică a mărimilor neelectrice.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Noţiuni generale de metrologie. Procesul de măsurare. Mărimi şi unităţi de măsură. Metode de măsurare. Erori şi incertitudini de măsurare. Erori absolute, relative, raportate. Erori aleatoare, sistematice, grosolane. Interval de încredere, nivel de încredere. Propagarea erorilor la măsurările indirecte. Prelucrarea şi prezentarea rezultatelor măsurărilor

2. Semnale şi perturbaţii. Caracteristici. Clasificare. Valori măsurabile. Spectre. Transformata Fourier. Eşantionarea şi cuantizarea. Perturbaţii

3. Mijloace de măsurare. Structuri. Caracteristici metrologice

4. Amplificatoare de măsurare. Generalităţi. Reacţia. Amplificatorul operaţional. Amplificatorul instrumental

5. Convertoare. Convertoare numeric-analogice (CNA). Caracteristici. CNA cu rezistenţe ponderate. CNA cu reţea R-2R. Convertoare analog-numerice (CAN)

Caracteristici. CAN paralel. CAN cu aproximaţii succesive. CAN cu integrare.

Circuite de eşantionare şi memorare. Caracteristici. Structuri

6. Osciloscoape. Osciloscoape analogice şi numerice. Caracteristici. Scheme bloc. Funcţionare

7. Măsurarea mărimilor electrice. Măsurarea tensiunii şi curentului. Ampermetre. Voltmetre de curent alternativ. Voltmetre şi multimetre numerice. Ohmmetre. Punţi de curent continuu şi alternativ

8. Măsurarea numerică a frecvenţei şi a intervalelor de timp. Frecvenţmetre numerice. Numărătorul universal

9. Sisteme de achiziţie şi distribuţie de date. Structură. Plăci de achiziţie. Caracteristici

10. Senzori şi traductoare. Traductoare parametrice (rezistive, capacitive, inductive). Traductoare generatoare (termocupluri, traductoare cu ultrasunete)

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Multimetre numerice

2. Convertoare analog numerice

3. Traductorul inductiv

4. Amplificatoare de instrumentaţie

5. Osciloscoape numerice

Lucrările de laborator urmăresc să familiarizeze studenţii cu utilizarea mijloacelor de măsurare modernă, să cunoască principalele performanţe ale acestora, să interpreteze rezultatele obţinute pe baza evaluării erorilor şi incertitudinilor de măsurare.

D. BIBLIOGRAFIE

1. Măsurări electrice şi electronice, Probleme, Mircea Chivu, ALIMPIE IGNEA, Litografia I.P. Timişoara, 1984

2. Măsurări electrice, electronice şi traductoare, Lucrări de laborator,Sever Crişan, Mircea Chivu, ALIMPIE IGNEA ş.a., Litografia I.P. Timişoara, 1988

3. Măsurări şi traductoare, vol. I şi vol. II, Curs, Sever Crişan, ALIMPIE IGNEA, Litografia U.T. Timişoara, 1993

4. Măsurarea electrică a mărimilor neelectrice, ALIMPIE IGNEA, Editura de Vest, Timişoara, 1996

5 . Măsurări electrice şi electronice în instalaţii, ALIMPIE IGNEA, Mircea Chivu, Ioan Borza, Ed. Orizonturi Universitare, Timişoara, 2001

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Document info
Document views502
Page views502
Page last viewedSun Jan 22 04:05:06 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments