X hits on this document

490 views

0 shares

0 downloads

0 comments

34 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului:  prof. dr. ing. Mircea Vlăduţiu

Colaboratori: as. dr. ing. Lucian Prodan, as. dr. ing. Mihai Udrescu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul urmăreşte însuşirea de către studenţi a mecanismelor de funcţionare a unităţilor de structură componente ale arhitecturii sistemelor de calcul. De asemenea, se urmăreşte reliefarea decalajelor de performanţă dintre părţile funcţionale ale calculatorului în vederea căutării optimului de utilizare a acestuia.

B. SUBIECTELE CURSULUI

2

Reprezentarea numerelor în calculator

2.1

Clasificarea informaţiei

2.2

Formate pentru numere

3

Sinteza dispozitivelor de adunare şi scădere

3.1

Sumatoare seriale

3.2

Sumatoare paralele

4

Sinteza dispozitivelor de înmulţire binară

4.1

Caracteristici ale implementării în calculator a operaţiei de înmulţire binară

4.2

Sinteza unui dispozitiv secvenţial de înmulţire a numerelor binare reprezentate în semn-mărime

4.3

Sinteza unui dispozitiv secvenţial de înmulţire a numerelor binare reprezentate în complement de 2 prin metoda J. Robertson

4.4

Sinteza unui dispozitiv secvenţial de înmulţire a numerelor binare reprezentate în complement de 2 după procedurile A. Booth

4.5

Structuri matriciale combinaţionale pentru înmulţirea binară

4.6

Accelerarea operaţiei de înmulţire binară uzitând de adunarea cu salvarea transportului cu unul şi cu mai multe sumatoare

4.7

Accelerarea operaţiei de înmulţire binară uzitând de baze de numeraţie mai mari ca 2

5

Sinteza dispozitivelor de împărţire binară

5.1

Caracteristici ale implementării în calculator a operaţiei de împărţire binară. Proceduri fundamentale pentru împărţirea binară

5.2

Sinteza unui dispozitiv secvenţial de împărţire binară a numerelor întregi prin metoda fără restaurare a restului

5.3

Structuri matriciale combinaţionale pentru operaţia de împărţire binară cu uzitarea metodelor fără şi cu restaurare a restului

5.4

Împărţirea binară prin proceduri iterative

5.5

Împărţirea binară prin procedura Sweeney-Robertson-Tocher

5.6

Accelerarea operaţiei de împărţire binară

6

Organizarea unităţilor de procesare a datelor

6.1

Organizarea unităţilor aritmetice şi logice în virgulă fixă

6.2

Organizarea unităţilor aritmetice în virgulă flotantă

6.3

Procesoare aritmetice

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

E.

Reprezentarea informaţiei în calculator. Adunarea binară în semn-mărime, complement de 1, complement de 2. Adunarea numerelor în BCD şi Exces de 3.

F.

Reprezentarea numerelor binare în virgulă flotantă în formatele IEEE 754 şi IBM S 360/370

G.

Simularea în VHDL a unui sumator binar cu transport serial.

H.

Simularea în VHDL a unui sumator-scăzător binar.

I.

Simularea în VHDL a unui sumator Carry Lookahead

J.

Simularea în VHDL a unui sumator Carry Skip

Document info
Document views490
Page views490
Page last viewedSat Jan 21 18:35:36 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments