X hits on this document

498 views

0 shares

0 downloads

0 comments

35 / 145

K.

Simularea în VHDL a unui sumator Carry Select

L.

Simularea în VHDL a unui sumator BCD

M.

Simularea în VHDL a unui dispozitiv combinaţional de înmulţire binară

N.

Simularea în VHDL a unei unităţi de control pentru înmulţirea binară prin metoda “paper and pencil”, sintetizată cu ajutorul tehnicii “delay element”

O.

Simularea în VHDL a unei unităţi de control pentru înmulţirea binară prin metoda “paper and pencil”, sintetizată cu ajutorul tehnicii “sequence counter”

P.

Simularea în VHDL a unei unităţi de control pentru înmulţirea binară prin algoritmul lui Booth, sintetizată cu ajutorul tehnicii “state table”

Q.

Simularea în VHDL a unui dispozitiv matricial de împărţire binară

D. BIBLIOGRAFIE  

1. David A. Patterson, John L. Hennessy: “Computer Architecture. A Quantitative Approach”, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, 1990, 1996, 2003.

2. David A. Patterson, John L. Hennessy: “Computer Organization & Design. The Hardware/Software Interface”, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, 1992, 1997.

3. Milos D. Ercegovac, Tomas Lang: “Digital Arithmetic”, Morgan Kaufmann Publishers Inc, San Francisco, CA, 2003.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris şi oral la sfârşitul semestrului (durata totală a examenului este de 3 ore). Opţional examen parţial la jumătatea semestrului. În nota finală se iau în considerare prezenţa la curs (15%), activitatea la laborator (25%) şi notele la examenele scrise şi orale. Lucrările de laborator se concretizează în teme de casă care se predau săptămânal.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Princeton University, Stanford University, Berkeley University.

Data: 30.05.2006

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. dr. ing. Vladimir CREŢUProf. dr.  ing. Mircea VLĂDUŢIU

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“CIRCUITE ŞI SEMNALE NUMERICE”

Document info
Document views498
Page views498
Page last viewedSun Jan 22 00:38:29 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments