X hits on this document

536 views

0 shares

0 downloads

0 comments

36 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Mircea Stratulat

Colaboratori: as. ing. Daniela Stănescu, as. ing. Dan Chiciudean, as. ing. Bogdan Ciubotaru

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2.5

0

2

0

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Studierea metodelor de analiza a semnalelor numerice: semnale numerice ideale si reale, semnale elementare, metode de analiza a semnalelor: metode integro-diferentiale asociate circuitelor, metode de suprapunere a efectelor.

Parametrii dinamici ai unor dispozitive si circuite numerice

Dualitatea circuitelor numerice: logica si electronica, proiectarea circuitelor numerice

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.Metode de analiza a semnalelor numerice:definirea unui semnal numeric,semnale numerice ideale si reale,metode intego- diferntiale asociate circuitelor, metode ce se bazeaza pe principiu suprapunerii efectelor.

2.Circuite pentru transformari liniare.

3.Parametrii dinamici al dispozitivelor electronice utilizate in circuite munerice(se presupune ca dipozitivele electronice(diode, tranzistoare), sunt cunoscute: functinare, caracteristice statice, relatii de proiectare, punct de functionare, etc.)

4.Parametrii circuitelor numerice: viteza, timpi de propagare, distributia puterii consumate, topologii si incarcare, nivele logice, marginea de zgomot, zgomote induse in circuit/zgomote induse din exteriorul circuitelor numerice.

5.Circuite numerice. Proiectarea circuitelor digitale dedicate. Metode de proiectare, exemple.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an)

Măsurarea parametrilor de timp cu osciloscopul,  Măsurarea parametrilor statici şi dinamici la diodele semiconductoare, Măsurarea parametrilor statici şi dinamici la tranzistorul bipolar, Măsurarea timpilor de comutare la tranzistorul bipolar,Circuite logice cu diode, Măsurarea parametrilor statici şi dinamici la tranzistorul unipolar, Circuite logice cu diode şi tranzistoare, Circuite logice 1 cu  tranzistoare unipolare

D. BIBLIOGRAFIE

1. Brian Young, Digitat Signal Integrity- Modeling and Simulation, Prentice Hall, 2000

2  John E. Ayers, Digital Interated Circuits,CRC Press, 2003

3. Mircea Stratulat, Microelectronica, Ed. Politehnica, 2004, Timisoara

Document info
Document views536
Page views536
Page last viewedTue Jan 24 02:58:25 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments