X hits on this document

439 views

0 shares

0 downloads

0 comments

38 / 145

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. Georgeta Ciobanu

Colaboratori:    

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

1

2

0

0

Distribuită

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Realizarea de competenţe şi deprinderi necesare pentru comunicarea orală şi scrisă pentru scopuri profesionale prin: dezvoltarea abilităţii comunicative pentru obţinerea unui post, dezvoltarea strategiilor pentru optimizarea exprimării orale şi a deprinderilor de comunicare în echipă, formarea deprinderilor de scriere corectă în viitoarea activitate.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Comunicarea pentru obţinerea unui post

CV, scrisoare de intenţie, interviu

Strategii de abordare a documentaţiei tehnice

Organizarea şi structurarea informaţiei în articole ştiinţifice, redactarea rezumatelor, proiectelor

Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală

Tehnici şi strategii de realizare a prezentărilor

Prezentarea proiectelor

Comunicarea în echipă

Susţinerea şi argumentarea opiniilor, negocierea; participarea la întâlniri profesionale, conferinţe,

seminarii, ateliere

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (seminar)

Familiarizarea cu mijloacele de comunicare necesare obţinerii unui post – CV, scrisoare de intenţie, interviu

Dezvoltarea competenţelor pentru comunicarea scrisă – redactarea rezumatelor, articolelor ştiinţifice, rapoartelor,

scrisorilor, proiectelor

Optimizarea competenţelor pentru comunicarea orală – prezentarea unui produs şi a modului său de funcţionare,

prezentarea unui proces, prezentarea unui proiect

Dezvoltarea competenţelor pentru comunicarea în echipă – prezentarea şi susţinerea opiniilor, justificarea şi

argumentarea punctelor de vedere, comunicarea optimă într-o întâlnire profesională

D. BIBLIOGRAFIE  

1. Adler,R.B. and Elmhorst,J.M., Communicating at Work, McGraw-Hill, New York, 2005

2 Grant, D. and McLarty,R., Quick Work, Oxford University Press, Oxford, 2002.

3  Mucchielli, A., Arta de a comunica, Polirom, Iaşi, 2005

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examinare orală ; pondere activitate doua treimi / examen o treime

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Harvard University

Universite Pierre et Marie Curie -  Paris VI

London University

Data:21.06.2005

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

                     Prof.dr.ing. Vladimir Creţu          Prof.dr. Georgeta Ciobanu

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PRACTICĂ”

Document info
Document views439
Page views439
Page last viewedWed Jan 18 06:39:51 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments