X hits on this document

480 views

0 shares

0 downloads

0 comments

39 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 1

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Doru Todincă

Colaboratori: as. ing. Dan Chiciudean

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

0

0

0

0

Colocviu

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studentilor cu procesele de productie, cu organizarea firmelor, dezvoltarea unor abilitati de lucru in echipa, aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul facultatii la o situatie concreta dintr-o firma..

B. SUBIECTELE CURSULUI

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. relatia beneficiar - proiectant (analist) la realizarea unui sistem informatic sau/si de automatizare; 2. formularea cerintelor generale ale sistemului; 3. structurarea sistemului în: partea de prescriere/introducere date, partea de masurare/validare, partea de comanda/meniuri, algoritm (de conducere) utilizat, partea de executie si procesul condus; 4. caracteristicile procesului; 5. caracteristicile echipamentelor speciale; 6 schema bloc a procesului/sistemului; 7. analiza si codificarea (algoritmi, structuri de date); 8. realizarea interfetei cu utilizatorul; 9.interpretarea rezultatelor; 10 întocmirea documentatiei;  11.concluzii reiesite din testarea unor sisteme date în exploatare.

D. BIBLIOGRAFIE  

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Colocviu de practica, oral

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.INSA Lyon, Franta

2. University of Ottawa, Canada

3.Carlton University, Canada

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Vladimir Cretus.l. dr. Ing. Doru Todinca

Document info
Document views480
Page views480
Page last viewedFri Jan 20 20:51:41 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments