X hits on this document

479 views

0 shares

0 downloads

0 comments

41 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 2

Titularul cursului: conf. ec. dr. Septimiu Pop

Colaboratori: as. ec. dr. Diana Bărglăzan

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

0

0

Distribuită

3

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Însuşirea cunoştinţelor economice de bază ale teoriei microeconomice din economia de piaţă contemporană. Disciplina urmăreşte însuşirea cunoştinţelor  economice fundamentale şi înţelegerea funcţionării mecanismului de piaţă funcţională. Contribuţia disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării este de 2%.

B. SUBIECTELE CURSULUI

I. Sistemul activităţilor economico – sociale: Nevoile şi resursele economice. Sistemul economic şi structura sa.

II. Economia de piaţă contemporană: Economia de piaţă: definire, trăsături, mecanisme de funcţionare,tipuri

III. Agenţii economici: Concept, tipologie. Societăţile comerciale. Societăţi pe acţiuni

IV. Factorii de producţie: Sistemul factorilor de producţie. Factorul muncă .Natura. Capitalul. Neofactori

V. Costul de producţie: Conţinut, nivel, structură, tipologie. Funcţia cost. Strategii de gestionare a costurilor.

VI. Productivitatea factorilor de producţie: Forme. Productivitatea muncii. Randamentul capitalului.

VII. Bunurile economice. Utilitatea şi valoarea lor: Teoria valorii – muncă.  Teoria valorii – utilitate marginală .

VIII. Preţurile şi mecanismul pieţei: Conţinutul şi funcţiile preţului. Formarea preţurilo. Tipuri de preţ.

IX.  Piaţa, concurenţa, cererea şi oferta: Tipuri de pieţe şi de concurenţă. Legea cererii şi ofertei. Elasticitatea.

X.  Moneda şi circulaţia monetară: Moneda. Masa monetară şi lichiditatea. Politica monetară. Inflaţia.

XI. Teoria veniturilor. Salariul, formă principală de venit: Salariul. Piaţa muncii. Stabilirea mărimii salariulu.

XII. Profitul – formă specifică de venit:  Noţiunea de profit. Indicatorii profitului. Rentabilitatea.

XIII. Dobânda: Piaţa monetară şi creditul. Dobânda. Concept, indicatori şi forme.

XIV. Renta: Renta în teoria neoclasică şi contemporană. Noile forme de rentă.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

I. Curente şi şcoli de gândire economică.

II. Teoria factorilor de producţie.

III. Capitalul tehnic.

IV. Costul producţiei şi funcţia cost.

V. Productivitatea factorilor şi productivitatea muncii.

VI. Piaţa şi concurenţa.

VII. Tipuri de societăţi comerciale şi societăţi pe acţiuni.

VIII. Teoria obiectivă a valorii şi teoria subiectivă a utilităţii marginale.

IX. Banii şi circulaţia bănească.

X. Preţul în economia de piaţă.

XI. Conceptul de salar. Probleme de calcul al salariului brut şi net.

XII. Probleme de calcul al ratei profitului şi pragul de rentabilitate.

XIII. Calculul dobânzii simple şi comupuse, venit şi profit bancar.

XIV. Calculul rentei pe piaţa pământului şi a producţiei agricole.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. Septimiu Pop, Elemente fundamentale de microeconomie, Editura Eurostampa, Timişoara, 2003

2. Septimiu Pop, Economie-teorie şi aplicaţii, Editura Eurostampa, Timişoara, 2002

3. Septimiu Pop şi autorii UPT, Microeconomie, Editura “Politehnica”, Timişoara, 1998

Document info
Document views479
Page views479
Page last viewedFri Jan 20 18:04:22 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments