X hits on this document

486 views

0 shares

0 downloads

0 comments

42 / 145

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris; durata: 2 ore; structura subiectelor: 2 subiecte teoretice şi un subiect aplicativ. Pe parcursul semestrului sunt prevăzute 2 lucrări de control (teste) şi un proiect, sub formă de studiu de caz realizat pe datele concrete ale unei întreprinderi. Ponderea în nota finală: examen – 66%, activitatea pe parcurs – 34%.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Ecole Polytechnique Paris, MIT (Massachssetts Institute of Technology), University of Cambridge

Data: 20.01.2006

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

      Conf. dr. ec. Septimiu POP         Conf. dr. ec. Septimiu POP

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PROIECTAREA ŞI ANALIZA ALGORITMILOR”

Document info
Document views486
Page views486
Page last viewedSat Jan 21 07:13:21 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments