X hits on this document

517 views

0 shares

0 downloads

0 comments

45 / 145

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ioan Jurca

Colaborator: ş.l. dr. ing. Radu Marinescu

Numar de ore/saptamana/Examen/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

1

Distribuită

5

A. OBIECTIVEle cursului

Cursul prezinta principalele concepte, metode si tehnici ale ingineriei software, cu accent pe orientarea obiectuala. La sfarsitul semestrului studentii trebuie sa poata aprecia importanta dezvoltarii de produse software aplicand metode ingineresti, pentru a ajunge la produse de calitate, economice si livrate la timp.

B. CONTINUTUL CURSULUI

Introducere: Ce este ingineria software? Etapele ciclului de viata software. Ingineria cerintelor: Cerinte functionale si nefunctionale; procesul de inginerie a cerintelor; modelarea sistemelor, elemente ale UML. Proiectarea :  proiectarea arhitecturala, clase de arhitecturi, proiectarea orientata pe obiecte, proiectarea interfetei cu utilizatorul.  Verificarea si validarea: Inspectii software, testarea produselor software; validarea.

C. CONTINUTUL APLICATIILOR (laborator)

Studentii vor lucra in echipe la dezvoltarea unui produs software, aplicand conceptele ingineriei software.

D. BIBLIOGRAFIE

1.  Ian Sommerville: Software Engineering, ed. 7; Addison Wesley ,2005

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris , 3 ore,bazat pe aplicarea conceptelor prezentate la curs, pentru a rezolva probleme simple. Examenul  contribuie cu  2/3 in nota  finala, restul de 1/3 fiind contributia notei la  laborator.

Data:  19 ianuarie 2006

DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRATITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. dr. ing. Vladimir CRETU    Prof. dr. ing. Ioan JURCA

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“TEORIA SISTEMELOR ŞI AUTOMATIZĂRI”

Document info
Document views517
Page views517
Page last viewedMon Jan 23 01:03:41 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments