X hits on this document

508 views

0 shares

0 downloads

0 comments

48 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Mircea Vlăduţiu

Colaboratori: as. ing. Lucian Prodan, as. ing.  Mihai Udrescu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

1

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Cursul urmăreşte însuşirea de către studenţi a modului de funcţionare a unităţilor centrale de procesare. În acest sens, sunt prezentate principiile de design şi evaluare a unui set de instrucţii. De asemenea, se urmăreşte asimilarea tehnicilor de proiectare în variantă microprogramată a unităţilor de control.

B. SUBIECTELE CURSULUI

7

Organizarea unităţii centrale de procesare

7.1

Ciclul instrucţiei

7.2

Caracteristicile arhitecturilor de seturi de instrucţii

7.3

Structura unităţii centrale de procesare

8

Maşina DLX non-pipeline

8.1

Arhitectura DLX

8.2

Performanţa la maşina DLX

9

Sinteza unităţilor de control

9.1

Sinteza unităţilor de control în logică cablată

9.2

Sinteza unităţilor de control în logică microprogramată

3.    Sisteme de intrare-ieşire

3.1 Generalităţi. Clasificări

3.2 Intrarea-ieşirea programată

3.3 Sisteme de intrare-ieşire cu acces direct la memorie   (DMA)

3.4 Sisteme de intrare-ieşire cu întreruperi

3.5 Selecţia întreruperilor

3.6. Întreruperi vectorizate

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

R.

Simularea în VHDL a proiectului lui Wilkes

S.

Exemplu de secvenţiere a microinstrucţiilor simulat în VHDL

T.

Simularea în VHDL a unui registru pipeline de microinstrucţii

U.

Sinteza şi simularea unei mici unităţi de control microprogramat

V.

Sinteza şi simularea în VHDL a unităţii de control microprogramat pentru un dispozitiv de înmulţire “paper and pencil”

W.

Sinteza şi simularea în VHDL a unităţii de control microprogramat pentru un dispozitiv de înmulţire Robertson

X.

Sinteza şi simularea în VHDL a unităţii de control microprogramat pentru un dispozitiv de înmulţire Booth modificat

Y.

Sinteza şi simularea în VHDL a unităţii de control microprogramat pentru un dispozitiv de împărţire cu restaurare a restului

Z.

Sinteza prin “encoding by function” şi simularea în VHDL a unităţii de control microprogramat pentru un dispozitiv de înmulţire Booth

AA.

Simularea unei mici unităţi centrale de procesare pentru un calculator cu set restrâns de instrucţii

BB.

Sinteza şi simularea unei unităţi exemplu de control nanoprogramat

CC.

Simularea unui controler DMA exemplu

DD.

Simularea unui circuit de arbitrare a întreruperilor

D. BIBLIOGRAFIE  

1. David A. Patterson, John L. Hennessy: “Computer Architecture. A Quantitative Approach”, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, 1990, 1996, 2003.

2. David A. Patterson, John L. Hennessy: “Computer Organization & Design. The Hardware/Software Interface”, Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, 1992, 1997.

Document info
Document views508
Page views508
Page last viewedSun Jan 22 13:22:25 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments