X hits on this document

505 views

0 shares

0 downloads

0 comments

49 / 145

3. William Stallings: “Computer Organization and Architecture. Designing for Performance”, Prentice Hall International, 1996, 2000, 2003

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris şi oral la sfârşitul semestrului (durata totală a examenului este de 3 ore). Opţional examen parţial la jumătatea semestrului. În nota finală se iau în considerare prezenţa la curs (15%), activitatea la laborator (25%) şi notele la examenele scrise şi orale. Lucrările de laborator se concretizează în teme de casă care se predau săptămânal.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Princeton University, Stanford University, Berkeley University.

Data: 30.05.2006

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. dr. ing. Vladimir CREŢUProf. dr.  ing. Mircea VLĂDUŢIU

"UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“CIRCUITE INTEGRATE”

Document info
Document views505
Page views505
Page last viewedSun Jan 22 06:39:13 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments