X hits on this document

501 views

0 shares

0 downloads

0 comments

50 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Mircea Stratulat

Colaboratori: as. ing. Daniela Stănescu, as. ing. Dan Chiciudean, as. ing. Bogdan Ciubotaru

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

1

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Definirea parametrilor specifici circuitelor integrate( in general).

Familia de circuite integrate TTL,seria standard, seriiile TTL: S, LS, AS, ALS, F. Circuite de putere, cu colector in gol, cu impedanta ridicata, drivere de magistrale.

Familia de circuite integrate NMOS

Familia de circuite integrate CMOS. Seria standard, seria HCMOS, Seria ACMOS,

Circuite integrate BiCMOS

B. SUBIECTELE CURSULUI

1.

Parametrii de baza ai circuitelor integrate

2.

Familia TTL seria standard

3.

Familia TTL seriile S, LS, AS, ALS, F.

4.

Drivere de magistrale, circuite de putre, circuite cu colector in gol, circuite cu impedanta redicata la iesire.

5.

Familia de circuite integrate NMOS

6.

Familia de circuite integrate CMOS

7.

Seria standard, seria HCMOS,  ACMOS

8.

Circuite integrate BiCMOS

9.

Circuite integrate de tensiune mica(LV)

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect) Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an)

Ridicarea caracteristicii statice de transfer influenţei tensiunii de alimentare ,a sarcinii şi a temperaturii de lucru  asupra caracteristicii statice de transfer. Măsurarea parametrilor dinamici la circuitele integrate TTL. Aplicaţii ale circuitelor integrate TTL. Ridicarea caracteristicii statice de transfer la circuitele integrate CMOS. Măsurarea parametrilor  dinamici la circuitele integrate CMOS. Analiza influenţei tensiunii de alimentare şi a sarcinii asupra timpilor de propagare la circuitele integrate CMOS. Aplicaţii ale circuitelor integrate CMOS . Aplicaţii ale circuitelor integrate TTL din seria LS şi AS. Aplicaţii ale circuitelor integrate CMOS din seria H şi AC.

D. BIBLIOGRAFIE

1.  Kleitz William - Digital Electronics: A Practical Approach,6ed, ed.Pearson, 2001

2 Thompson,Robert D. - Digital Electronics A Simplified Approach , ed.Pearson, 2001

3. M.Stratulat -Circuite integrate,  ed. Politehnica , Timişoara, 2004

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris la sfârşitul semestrului. In nota finalã se iau în considerare prezenţa la curs, activitatea la laborator (33%) şi notele de la examen(66%).Strucrura unui subiec: o tema teoretica, o tema teoretica si o aplicatie legata de partea teoretica, o aplicatie.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.University of.California. Berkeley,
2Linkoping Institute of Technology,

Document info
Document views501
Page views501
Page last viewedSun Jan 22 03:48:21 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments