X hits on this document

532 views

0 shares

0 downloads

0 comments

52 / 145

Semestrul: 2

Titularul cursului: prof. dr. ing. Horia Ciocârlie

Colaboratori: as. ing. Ciprian Chirilă, as. ing. Paul Zinca

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

1

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Se expun, pe scurt, pe max. 4-5 rînduri, principalele obiective, categorii de cunoştinţe şi scopuri formative pe care le vizează disciplina.

1.

Obiective: studiul conceptelor fundamentale încorporate în limbajele de programare (LP) şi dezvoltarea acestor concepte odată cu evoluţia LP; sistematizarea LP.

2.

Scopuri: aprecierea calităţilor şi lipsurilor unui LP; învăţarea uşoară şi sistematică a unui nou LP; utilizarea eficientă a oricărui LP; selectarea corectă a LP potrivite pentru o anumită aplicaţie; proiectarea unui nou LP sau a unui subset (extensie) a unuia existent.

Se prezintă contribuţia procentuală a disciplinei la cultivarea liniilor de competenţă ale domeniului specializării

Disciplina furnizează concepte fundamentale pentru domeniul LP consolidând motivaţia pentru cunoştinţe fundamentale din alte domenii (50%) şi pentru aplicaţii de programare (50%).

B. SUBIECTELE CURSULUI

Se prezintă pe circa 8 – 12 rînduri, lista subiectelor semnificative  tratate la curs. Se recomandă indicarea în principal a titlurilor capitolelor şi sub (sub-sub) capitolelor astfel: Titlu capitol: Denumirile subcapitolelor; …..;  Titlu capitol: Denumirile subcapitolelor; …..;

1.

Introducere. Calităţile unui limbaj de programare. Clasificări

2.

Reprezentarea formală a limbajelor de programare

3.

Implementarea  limbajelor de programare

4.

Atributele entităţilor unui limbaj de programare

5.

Transmiterea datelor ca parametri

6.

Tipuri de date – prezentare generală

7.

Tipuri de date abstracte

8.

Limbaje orientate pe obiecte

9.

Concepte de programare concurentă şi distribuită.

10.

Structuri de control în limbajele de programare

11.

Bazele teoretice ale programării funcţionale – λ calculus

12.

Programare funcţională. Limbajele LISP şi ML

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lista principalelor lucrări de laborator, teme de seminar, sau/şi conţinutul proiectul de an)

1.

Despre LISP. Introducere în LISP.

2.

Crearea de noi proceduri şi realizarea evaluărilor condiţionate.

3.

Recursivitate.

4.

Primitivele MATCAR şi APPLY. Cicluri.

Document info
Document views532
Page views532
Page last viewedMon Jan 23 23:49:00 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments