X hits on this document

461 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 145

5.

Definirea procedurilor anonime cu LAMBDA.

6.

Liste de asociaţii.

7.

PRINT şi READ.

8.

Parametrii opţionali, macrouri, funcţii cu manevrare directă asupra listelor.

9.

Lucrul cu matrici.

10.

Lucrul cu celule de memorie.

11.

Introducere în ML. Tipuri de bază. Variabile. Funcţii.

12.

Potrivirea de şabloane. Tipuri complexe.

13.

Tipuri recursive.

Observaţie: Activitatea la laborator se încheie cu elaborarea unui miniproiect concretizat printr-un program mai complex în  LISP sau CAML.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1.

Carlo Ghezzi, Mehdi Jarayeri, Programming Languages, John Wiley 1987.

2.

Ellis Horowitz, Fundamentals of Programming Languages, Computer Science Press, 1984.

3.

Horia Ciocârlie, Universul limbajelor de programare, Editura Orizonturi Universitare, 2006.

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Se precizează modul de examinare scris/oral, durata, structura aproximativă a subiectelor de examen (forma subiectelor teoretice aplicative, etc), ponderile examenului şi activităţilor pe parcurs în nota finală.

Examen scris, cu durata de 3 ore, cu subiecte teoretice care vizează înţelegerea conceptelor, problematicii şi aplicării rezultatelor teoretice (pondere de 1/2 din nota de examen) şi cu subiecte aplicative constând în rezolvarea unor probleme în limbajele de programare funcţionale LISP sau ML (1/2 din nota de examen). Nota finală conţine nota de la examen în proporţie de 2/3 şi nota de la activitatea pe parcurs (laborator + un mic proiect), în proporţie de 1/3.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Se indică 3 universităţi străine de prestigiu in care funcţioneaza discipline  comparabile

1. Illinois Institute of Technology

2. University of Southern California

3. Printencon University

Data: 22.09.2006

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

prof.dr.ing. Vladimir Creţu       prof.dr.ing. Horia Ciocârlie

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PRACTICĂ”

Document info
Document views461
Page views461
Page last viewedThu Jan 19 22:04:49 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments