X hits on this document

514 views

0 shares

0 downloads

0 comments

54 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: II

Semestrul: 2

Titularul cursului: ş.l. dr. ing. Doru Todincă

Colaboratori: as. ing Gabriela Bobu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

0

0

0

0

Colocviu

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Familiarizarea studentilor cu procesele de productie, cu organizarea firmelor, dezvoltarea unor abilitati de lucru in echipa, aplicarea cunostintelor dobandite in cadrul facultatii la o situatie concreta dintr-o firma..

B. SUBIECTELE CURSULUI

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. se va realiza un program care, în functie de specificul unitatii/firmei, sa realizeze controlul unui proces sau gestiunea unei baze de date (de dimensiuni reduse);  2. în dosarul de practica se va descrie problema studiata, cerintele generale ale programului, metoda de rezolvare aleasa si documentatiile anexe (analiza, implementare, utilizare); se vor descrie alte doua locuri din unitatea respectiva, unde introducerea tehnicii de calcul mareste considerabil eficienta;  3. fisierul sursa al programului împreuna cu un set de date de test vor fi aduse pe o discheta/CD pentru a fi prezentate la sus­tinerea colocviului.

D. BIBLIOGRAFIE  

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Colocviu de practica, oral

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

1.INSA Lyon, Franta

2. University of Ottawa, Canada

3.Carlton University, Canada

Data: 28.03.2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

Prof. Dr. Ing. Vladimir Cretus.l. dr. Ing. Doru Todinca

Document info
Document views514
Page views514
Page last viewedSun Jan 22 20:35:04 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments