X hits on this document

418 views

0 shares

0 downloads

0 comments

56 / 145

“REŢELE DE CALCULATOARE

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Crişan Strugaru

Colaboratori: as. ing. Sebastian Fuicu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2.5

0

2

0

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

- Să prezinte principiile pe care se bazează funcţionarea sistemelor de comunicaţii digitale ( reţele de calculatoare, sisteme de comunicaţii fixe/mobile, prin fibră optică, prin intermediul sateliţilor).

- Să prezinte problematica semnalizărilor în sistemele de comunicaţii precum şi a principalelor protocoale folosite în modelele de referinţă.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Cap. IReţele Ethernet

Cap. II Reţele locale in topologia inel

Cap. III Reţele locale token bus

Cap. IVReţele locale in topologia stea

Cap. VReţele bazate pe fibră optică

Cap. VISistemul de comunicaţii ISDN

Cap. VII Sistemul de comunicaţii prin intermediul sateliţilor

Cap. VIIITransmiterea datelor prin sistemul de comunicaţii telefonice fixe (PSTN)

Cap. IXReţele publice de date (comutare de circuite, comutare de pachete)

Cap. X Sistemul de comunicaţii în tehnologia ATM

Cap. XI Sistemul de comunicaţii mobile

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

1. Multiplexarea canalelor de comunicatii pentru modulatii de tip PAM si PCM

2. Coduri de linie: AMI, HDB3, CMI

3. Transmisii in banda de baza

4. Metode de transmisie folosind tehnici DSP

5. Telefonia mobila

6. Sistem de receptie pentru sateliti meteorologici de tip Meteosat

7. Testarea diverselor protocoale de comunicatii folosind simulatoare de retea

D. BIBLIOGRAFIE  

1. C. Strugaru, “Sisteme de comunicaţii digitale”, Editura Orizonturi Universitare Timişoara, 2000

2. A. Tanenbaum, “Reţele de calculatoare”, Ediţia a 3-a, Computer Press Agora SRL, Bucureşti 1997

3. William Stalings, “Data and Computer Communications”, Eight Edition, Pearson Prentice Hall, 2007

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris, 3 ore, 3 subiecte.

Ponderile examenului şi activităţilor pe parcurs în nota finală sunt conforme cu regulamentele in vigoare.

Document info
Document views418
Page views418
Page last viewedMon Jan 16 22:17:24 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments