X hits on this document

462 views

0 shares

0 downloads

0 comments

59 / 145

GG.

Incărcarea pipeline-ului pentru o secvenţă de cod cu operaţii în virgulă flotantă

HH.

Desfăşurarea buclelor de cod. Identificarea şi eliminarea ciclurilor de stall datorate hazardurilor.

II.

Analiza dependeţelor existente intr-o secvenţă de cod. Listarea problemelor apărute şi posibilităţi de rezolvare hardware-software.

JJ.

Analiza unei secvenţe de cod prin metoda scoreboard

KK.

Analiza unei secvenţe de cod prin metoda Tomasulo

LL.

Desfăşurarea de bucle pentru varianta DLX superscalar. Identificarea situaţiilor de dependenţă

MM.

Analiza algoritmilor de replasare pentru memorii cache

NN.

Evaluarea parametrilor cache pentru o secvenţă de cod, într-o ierarhie de memorie dată

OO.

Analiza unor scenarii de execuţie pentru o secvenţă de cod rulată pe maşini cu ierarhii de memorie diferite

PP.

Translatarea adreselor şi probleme de replasare într-o ierarhie complexă de memorie

QQ.

Analiza tehnicilor VLIW

D. BIBLIOGRAFIE

1. David A. Patterson, John L. Hennessy: “Computer Architecture. A Quantitative Approach”, Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1990, 1996

2. William Stallings: “Computer Organization and Architecture. Designing for Performance”, Prentice Hall International, 1996

3. Daniel Tabek: “Advanced Microprocessors”, McGraw-Hill, Inc, 1995

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Cursul se incheie cu un examen scris la sfârşitul semestrului cu durata de 2 ore si care va trata un numar de subiecte pe baza celor tratate la curs (2-4 subiecte). În nota finală se iau în considerare activitatea la laborator (40%) şi nota la examenul scris (60%)..

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

University of California at Berkeley, Computer Science 252 – Graduate Computer Architecture

Swansea University (UK), High Performance Microprocessors

MIT, 6.033 – Computer System Engineering (SMA 5501), Spring 2005

Data:

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“SISTEME DE OPERARE”

Document info
Document views462
Page views462
Page last viewedFri Jan 20 03:53:31 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments