X hits on this document

489 views

0 shares

0 downloads

0 comments

6 / 145

Evaluare distribuită

2 lucrări teoretice fiecare cu câte 2 întrebări cu răspunsuri deschise şi un test cu 2 problerne (fiecare lucrare respectiv testul se apreciză cu note de la 1 la 10)

Nota finală

2/3 nota la examen şi 1/3 nota la activitatea pe parcurs

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

I.Ecole Polytechnique Federal de Lausanne

httu://ic2.eofl.ch/sinllc/nhD u/I ivret.nhD?lanpuaCefrench&Reouete Cours=6

2.Eeole Polyteehnique Paris

httD://www.nolvteehnieue.edu/

3.The Pennsylvania State University

http://soe.our.nsu.edu/50C/faII/UD/D-Z/IihYS.html

Data:30.05.2007

       SEF DEPARTAMENT/CATEDRA    TITULAR BE DISCIPLINA,

Prof dr. ing. Dumitru RaduŞ.l.dr.ing. I. Luminosu

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

Document info
Document views489
Page views489
Page last viewedSat Jan 21 17:00:13 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments