X hits on this document

468 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof. dr. ing. Ioan Jurca

Colaboratori: as. ing. Dan Cosma, as. ing. Petre Mierluţiu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2.5

0

2

0

Examen scris

5

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Acest curs introduce conceptele de bază ale sistemelor de operare de uz general, cu exemplificări din UNIX. La sfârşitul semestrului studenţii trebuie să poată inţelege rolul şi structura diverselor componente ale unui sistem de operare, să realizeze scripturi Shell şi să scrie programe C care folosesc direct apeluri sistem.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere:Definiţia sistemului de operare; Responsabilităţile unui sistem de operare;Dezoltarea istorică a sistemelor de operare.Structura sistemelor de operare:Organizarea memoriei;Interacţiunea componentelor la execuţie;Structura pe niveluri a componentelor. UNIX:Prezentare generală:Scurt istoric;Principii de proiectare; Sistemul de fişiere UNIX; Organizarea spaţiului pe disc în UNIX. Comenzi UNIX: Generalităţi;Comenzi pentru fişiere şi cataloage; Comenzi pentru procese; Comenzi de informare şi administrare. Interpretorul de comenzi: Facilităţi fundamentale; Facilităţi de programare.Apeluri sistem pentru operaţii cu fişierele:Apeluri sistem(probleme generale); Apeluri sistem fundamentale. Apeluri sistem pentru cataloage: Starea fişierelor; Deschiderea, citirea şi închiderea cataloagelor.Apeluri sistem pentru procese: Apeluri pentru gestionarea proceselor; Relaţii între procese, semnale; Comunicarea interprocese. Fire de execuţie: Modelul firelor de execuţie;Standardul Pthreads.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Interfeţe cu utilizatorul; Fişiere de comenzi; Expresii regulate, filtre, comanda sed; Sisteme de fişiere, apeluri sistem pentru lucrul cu fişiere şi directoare; Procese; Comunicarea între procese folosind pipes.

D. BIBLIOGRAFIE  

1.  Ioan Jurca, Programarea de sistem în UNIX; Editura de Vest; Timişoara, 2004

2 W.R.Stevens, S.A.Rago, Advanced Programming in the UNIX Environment;Addison Wesley, 2005

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Lucrări scrise de evaluare a cunoştinţelor, cu subiecte teoretice (4) şi practice – probleme(2). Lucrările scrise au ponderea de 2/3 în nota finală, iar activităţile pe parcurs(laborator) ponderea de 1/3.

F.COMPATIBILITATE INTERNAŢIONALĂ

University of Washington (Seattle – SUA),Virginia Tech(SUA), Hebrew University of Jerusalem,

Data: 27 martie 2007

      DIRECTOR/SEF  DEPARTAMENT/CATEDRA                    TITULAR DE DISCIPLINĂ,

                       Prof. Dr. ing. Vladimir Creţu                                                 Prof. Dr. ing. Ioan Jurca

UNIVERSITATEA „POLITEHNICA”DIN TIMIŞOARA                                         

SYLLABUS

pentru disciplina:

“PROIECTAREA MICROSISTEMELOR  DIGITALE”

Document info
Document views468
Page views468
Page last viewedFri Jan 20 09:48:52 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments