X hits on this document

476 views

0 shares

0 downloads

0 comments

61 / 145

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: Prof. dr. ing. Mircea Popa

Colaboratori: conf. dr. ing. Marius Marcu

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

1

1

Examen scris

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

- cunoaşterea definiţiei, caracteristicilor, structurii şi funcţionării unui microsistem digital;

- studiul problemelor tipice care apar la proiectarea unui microsistem digital bazat pe microprocesorprecum şi a soluţiilor tipice;

- înţelegerea noţiunii de circuit specializat programabil şi studiul cîtorva circuite tipice;

- studiul unor aplicaţii tipice;

- dobîndirea de cunoştinţe în vederea proiectării unui microsistem digital, bazat pe microprocesor, cu o structură tipică.

B. SUBIECTELE CURSULUI

Introducere: Ce este un microsistem digital?; Structura unui  microprocesor şi a unui  microcontroler; Schema bloc a unui microsistem digital; Unitatea centrală: Microprocesoarele 8086 şi 80386 ; Magistrale; Unitate centrală; Conectarea memorilor: Proiectarea unui decodificator de memorii; Conectarea memoriei fixe, SRAM şi DRAM; Conectarea porturilor de intrare-ieşire: Proiectarea unui decodificator de porturi; Tipuri de porturi; Comanda unui semnal prin program; Circuite specializate programabile: Interfaţa serială, circuitul specializat 8250; Generarea de întîrzieri, temporizarea şi numărarea de evenimente, circuitul specializat  8253; Interfaţa paralelă, circuitul specializat 8255;  DMA: Circuitul specializat 8237; Sistemul de întreruperi: Întreruperi externe şi interne, prioritizare; Circuitul specializat 8259; Aplicaţii: Conectarea unor elemente de vizualizare şi comandă la o unitate centrală a unui microsistem digital.

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Laborator:

1. Studiul modulelor aplicative E16/EV, F11/EV, F12/EV şi Z3/EV

2. Vizualizarea ciclurilor maşină la microprocesorul 80386

3. Decodificarea memoriilor şi a porturilor de intrare/ ieşire

4. Comanda unei interfeţe seriale

5. Comanda unei interfeţe paralele

6. Comanda unor elemente de vizualizare

7. Conectarea unor elemente de comandă

Proiect: Se va proiecta un microsistem digital,  bazat pe microprocesorul 80386, cu o structură impusă.

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. J. Crisp, Introduction to Microprocessors and Microcontrollers; Butterworth-Heinemann, 2003

2. B. B. Brey, The Intel Microprocessors: 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium, Pentium Pro Processor, Pentium II, Pentium III and Pentium 4.  Architecture, Programming, and Inter facing; Prentice Hall, 2002

3. M. Popa, Proiectarea microsistemelor digitale; Orizonturi Universitare, Timişoara, 2003

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Examen scris cu 2 părţi: partea teoretică alcătuită din 10 întrebări, fiecărei întrebări corespunzându-i 1 punct şi partea de probleme cu acces la orice fel de material scris propriu (este interzis transferul de materiale, între studenţi, în timpul examenului).

Document info
Document views476
Page views476
Page last viewedFri Jan 20 16:02:09 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments