X hits on this document

443 views

0 shares

0 downloads

0 comments

63 / 145

“MANAGEMENT”

FACULTATEA: AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: conf. dr. ing. Gabriela Proştean

Colaboratori: ş.l. ing. dr. ec. Monica Tion, as. drd. ing. Olivia Giuca

Numar de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

1

0

0

Distribuită

2

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Studenţii vor dobândii cunoştinţe privind iniţierea şi managementul afacerilor mici sau mijlocii. Se vor acumula deprinderi de aplicare eficientă a metodelor şi tehnicilor de planificare strategică, organizare, conducere, evaluare şi ajustare a afacerilor. La finalizarea cursurilor studenţii vor conştientiza importanţa afacerilor mici şi mijlocii în economia românească, precum şi faptul că posibilităţile dezvoltării acestora sunt multiple

B. SUBIECTELE CURSULUI

Conceptul de management definiţii; funcţiile managementului, prezentare generală;

Firma ca obiect al managementului: Modalitatea înfiinţării unei firme;conceptul unei afaceri mici; definirea antrpenorului; alternative de a porni o afacere
Etapele constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (SRL)
Funcţia I: previziunea, planificarea; planificarea strategică; planul de afaceri; planificarea operaţională

Funcţia II: organizarea; organigrama unei firme pe parcursul stadiilor acesteia de maturizare

Funcţia III: comanda

Funcţia IV: conducerea personalului; stiluri de conducere; comunicarea interpersonală; managementul conflictului

Funcţia V: controlul

C. SUBIECTELE APLICATIILOR (laborator, seminar, proiect)

Lista principalelor  teme de seminar:

1.

Înfiinţarea unei societăţi comerciale

2.

Studiu de caz – Pierdut pe mare

3.

Analiza SWOT

4.

Studiu de caz: Secretul unui întreprinzător italian – United colours of  Benetton

5.

Studii de caz: Stiluri de conducere şi decizii manageriale

6.

Etapele planului de afaceri – dezvoltare

D. BIBLIOGRAFIE  Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă

1. Kotler Ph., Turner R.E. - Marketing-Management, Preentice Hall, Canada, Ontario, 1994  

2. G Prostean, Management prin proiecte, metode clasice si moderne, instrumente software, ed Orizonturi Universitare, Timisoara, 2001

3. Richard F., Benedetto, Beverly J.B., Small Business Basics, Hunt Publishing Company, 1994

E. PROCEDURA DE EVALUARE

Evaluarea cunostintelor se realizeaza prin intermediul unui colocviu scris de 2 ore, structura lucrarii fiind conceputa pe 3 subiecte (1 teorie, 2 aplicatii). Nota finala include nota de la colocviu, avad o pondere de 70%, respectiv nota de la activitatea pe parcurs, avand ponderea 30%.

F.COMPATIBILITATE INTERNATIONALA

Document info
Document views443
Page views443
Page last viewedWed Jan 18 16:55:18 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments