X hits on this document

415 views

0 shares

0 downloads

0 comments

65 / 145

FACULTATEA: AutomaticĂ Şi Calculatoare

DOMENIUL / SPECIALIZAREA: Calculatoare Şi tehnologia informaţiei

Anul de studii: III

Semestrul: 1

Titularul cursului: prof.dr.ing. Mircea Stratulat

Colaboratori: as. ing. Daniela Stănescu, as. ing. Dan Chiciudean, as. ing. Bogdan Ciubotaru

Număr de ore/saptamana/Verificarea/Credite

Curs

Seminar

Laborator

Proiect

Examinare

Credite

2

0

2

0

Distribuită

4

A. OBIECTIVELE CURSULUI

Disciplina prezintă cele mai performante circuite integrate utilizate în sistemele numerice de calcul cât şi particularităţile acestora. În acest sens se prezintă tehnologia ECL, I2L, CCD. Se analizează câteva tipuri de circuite basculante bistabile, astabile şi monostabile. Se insistă pe aspectele dinamice de funcţionare.

B. SUBIECTELE CURSULUI

1. Circuite integrate ECL.1.1. Poarta fundamentalã ECL1.2. Circuitul de bazã ; amplificatorul diferenţial 1.3. Funcţionarea electronicã şi logicã a porţii ECL. 1.4. Caracteristica staticã de transfer. 1.5. Definirea nivelelor logice. 1.6. Marginea de zgomot .Siguranţa în funcţionare .1.7.  Timpii de propagare 1.8. Puterea consumatã : puterea staticã, puterea dinamicã, puterea suplimentarã. 1.9. Factorii de încărcare de la intrare şi ieşire. 1.10 Stabilitatea nivelelor logice la modificarea temperaturii de lucru. Stabilitatea nivelelor logice la modificarea tensiunii de alimentare

2. Familia de circuite integrate ECL 2.1. Seria ECL standard (10K) 2.2. Seria ECL cu nivele logice stabile la   modificarea temperaturii de lucru(95K).2.3.. Seria ECL cu nivele logice stabile la modificarea temperaturii de lucru şi a tensiunii de alimentare(100K) 2.4. Seria ECL pozitivã (PECL). 2.5. Seria ECL-TTL (ETL).

3. Alte tipuri de circuite integrate ECL. 3.1. Poarta ŞI 3.2. Funcţia logicã cablatã ; 3.3. Poarta SAU-EX. 3.4. Interfaţa ECL-TTL .3.5. Interfaţa TTL-ECL 3.6 Aspecte privind interconectarea circuitelor la frecvenţã ridicatã 3.7. Circuite integrate în tehnologie BiCMOS(BCT) 3.8. Circuite integrate în tehnologie performantã BiCMOS(ABT).

4. Circuite integrate I2L. 4.1. Poarta I2L. 4.2. Caracteristica staticã de transfer ,marginea de zgomot, puterea disipatã,  timpii  de  propagare. 4.3. Circuite logice I2L. 4.4. Alte tehnologii bazate pe injecţia de curent. 4.5 Tehnologia I2L cu tranzistoare Schottky

5. Circuite integrate CCD. 5.1. Dispozitive şi circuite integrate cu transfer de sarcinã 5.2. Dispozitive cuplate prin sarcinã cu canal de suprafaţã. 5.3. Transferul sarcinii într-un dispozitiv CCD. 5.4. Circuite CCD cu trei faze .5.5 Circuite CCD cu patru faze. 5.6 Circuite CCD cu douã faze. 5.7. Extragerea şi introducerea sarcinilor intr-un dispozitiv CCD. 5.8. Aplicaţii în domeniul captării imaginilor. 5.9. Memorii CCD.5. 10. Circuite logice CCD.

6.  Circuite basculante bistabile  integrate .6.1. Clasificarea CBB integrate şi parametrii dinamici. 6.2. CBB de tip RS asincrone ,sincrone, MS , în tehnologie TTL, CMOS, ECL 6.3.. CBB de tip JK în tehnologie TTL, CMOS, ECL 6.4. CBB de tip D în tehnologie TTL, CMOS, ECL .6.5. Specificaţii de catalog 7. Triggere Schmitt integrate. 7.1.  Triggere Schmitt integrate în tehnologie TTL.

7.2. Triggere Schmitt integrate în tehnologie CMOS. 7.3. Triggere Schmitt integrate în tehnologie ECL .7.4. Aplicaţii ale  triggerelor Schmitt integrate.

8. Circuite basculante monostabile. 8.1. CBM în tehnologie TTL. 8.2. CBM în tehnologie CMOS. 8.3. CBM în tehnologie ECL .8.4. Aplicaţii ale CBM.

9. Circuite basculante astabile .9.1. CBA în tehnologie TTL. 9.2. CBA în tehnologie CMOS. 9.3. CBA în tehnologie ECL. 9.4. CBM cu cristal de cuarţ .9.5. Aplicaţii ale CBA.

10. FAMILIILE DE CIRCUITE INTEGRATE 10.1. Familia ABT( Advanced BiCMOS Technology)10.2 . Familia ABTE/ETL( Advanced BiCMOS Technology) 10.3.Familia AC/ACT(Advanced CMOS )10.4. Familia AHC/AHCT(Advanced  High- Speed CMOS)10.5 Familia ALB(Advanced  Low- Voltage BiCMOS)10.6. Familia ALVC(Advanced  Low- Voltage CMOS)10.7. Familia ALVT(Advanced  Low- Voltage BiCMOS Technology)10.8. Familia AVC (Advanced  Very Low- Voltage CMOS)10.9. Familia LV(Low- Voltage CMOS)   şi LVC (Low- Voltage CMOS)10.10. Familia LVT (Low- Voltage BiCMOS Technology).

Document info
Document views415
Page views415
Page last viewedMon Jan 16 20:09:31 UTC 2017
Pages145
Paragraphs4938
Words34649

Comments